Số lượt truy cập: 1322636
Giảng viên: TS. Phạm Minh Thông
Học vị: TS (Australia)
Học hàm: GV (đang nghiên cứu sau tiến sĩ ở Úc)

Dr Thong Pham

Quá trình đào tạo:

Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp Chuyên ngành tốt nghiệp
Đại học 2009 Đại học Báck Khoa Tp. HCM Xây dựng DD và CN
Tiến sĩ 2014

the University of Wollongong (UOW), Australia

 
Sau tiến sĩ 2015 - nay Curtin University, Australia  

Chuyên ngành nghiên cứu & giảng dạy:

Structural response to impact loads
Strengthening reinforced structures with FRP
Application of computer-based models in civil engineering

Các sách, các bài báo, công trình nghiên cứu khoa học đã in:

TT

Các bài báo, tạp chí, hội nghị khoa học

Tạp chí quốc tế

1.

Pham, T.M., Hadi, M.N.S. & Youssef, J.. Optimized FRP wrapping schemes for circular concrete columns. Journal of Composites for Construction - ASCE - Chưa có, (2015) -ISBN/ISSN: 1090-0268

2.

Pham, T.M. & Hadi, M.N.S.. Maximum usable strain of FRP confined concrete. Construction and Building Materials - 83, 119-27 (2015) -ISBN/ISSN: 0950-0618

3.

Pham, T.M. & Hadi, M.N.S.. Predicting Stress and Strain of FRP Confined Rectangular/Square Columns Using Artificial Neural Networks. Journal of Composites for Construction - ASCE - 18(6), 04014019 (2014) -ISBN/ISSN: 1090-0268

4.

Pham, T.M. & Hadi, M.N.S.. Stress prediction model for FRP confined rectangular concrete columns with rounded corners. Journal of Composites for Construction - ASCE - 18(1), 04013019 (2014) -ISBN/ISSN: 1090-0268

5.

Pham, T.M. & Hadi, M.N.S.. Confinement model for FRP-confined normal- and high-strength concrete circular columns. Construction and Building Materials - 69, 83-90 (2014) -ISBN/ISSN: 0950-0618

6.

Tran, T.M., Hadi, M.N.S, & Pham, T.M.. A new empirical model for shear strength of RC beam-column connections. Magazine of Concrete Research - 66(10), 514-530 (2014) -ISBN/ISSN: 0024-9831

7.

Hadi, M.N.S, Pham, T.M. & Lei, X.. New method of strengthening reinforced concrete square columns by circularizing and wrapping with FRP or steel straps. Journal of Composites for Construction-ASCE - 17(2), 229-238 (2013) -ISBN/ISSN: 1090-0268

8.

Pham, T.M. & Hadi, M.N.S.. Strain estimation of CFRP confined concrete columns using energy approach. Journal of Composites for Construction - ASCE - 17(6), 04013001 (2013) -ISBN/ISSN: 1090-0268

9.

Pham, T.M., Doan, L.V., & Hadi, M.N.S.. Strengthening square RC columns by circularization and FRP confinement. Construction and Building Materials - 49, 490-499 (2013) -ISBN/ISSN: 0950-0618

10.

Lei, X., Pham, T.M., & Hadi, M.N.S.. Behaviour of CFRP wrapped square RC columns under eccentric loading. Concrete in Asutralia - 38(3), 45-50 (2012) -ISBN/ISSN:

Hội nghị quốc tế

11.

Hadi, M.N.S. & Pham, T.M.. Effect of eccentric load on retrofitted reinforced concrete columns confined with FRP. 3nd Australasian Conference on the Mechanics of Structures and Materials (ACMSM23) - Byron bay , (2014)

12.

Hadi, M.N.S., Pham, T.M. & Lei, X. Behaviour of FRP confined square concrete columns with circularisation. 11th International Congress on Advances in Civil Engineering (ACE 2014) - Istanbul , (2014)

13.

Pham, T.M. & Hadi, M.N.S.. Retrofitting square RC columns using FRP and precast concrete segments. 1st International Conference on Concrete Sustainability, ICCS13. - Tokyo , (2013)

14.

Pham, T.M., Doan, L.V., & Hadi, M.N.S.. Strengthening square reinforced concrete columns by shape modification and CFRP. The 2013 Structures Congress - Pittsburgh, PA , (2013)

15.

Pham, T.M., Lei, X. & Hadi, M.N.S.. Effect of eccentric load on retrofitted reinforced concrete columns confined with FRP. 22nd Australasian Conference on the Mechanics of Structures and Materials (ACMSM22) (pp. 139-144). London: Taylor & Francis Group - Sydney , (2013)

16.

Pham, T.M., Doan, L.V. & Hadi, M.N.S.. Behavior of modified RC columns retrofitted with CFR. 26th Biennial Conference of the Concrete Institute of Australia. - Gold Coast, Queensland , (2013)

17.

Doan, L.V., Lei, X., Pham, T.M. & Hadi, M.N.S.. Confinement effect of FRP and transverse steel on retrofitting square concrete columns. The 4th Asia pacific Conference on FRP in Structures - Melbourne , (2013)

18.

Lei, X., Pham, T.M. & Hadi, M.N.S.. ehaviour of CFRP wrapped square RC columns under eccentric loading. Australasian Structural Engineering Conference (pp. 1-8). Australia: Engineers Australia. - Sydney , (2012)

19.

Lei, X., Pham, T.M. & Hadi, M.N.S.. Comparative behaviour of FRP confined square concrete columns under eccentric loading. 6th International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management, IABMAS 2012 (pp. 1207-1214). The Netherlands: CRC Press/Balkema. - Stresa, Lake Maggiore , (2012)

 

Địa chỉ liên lạc:

  • Cơ quan: Bộ môn Công Trình, Khoa Kỹ thuật Xây dựng,
    Đại Học Bách Khoa TP.HCM,
    268 Lý Thường Kiệt, Q.10, TP. HCM
    Điện thoại:(84.8) 8645143
    Email: minhthongbk@hcmut.edu.vn 
TTAD logo.jpglogo_techdcons-01.pngLOGO VIDRACON 2016-01-01b.pngcong ty C and T.jpg16_ tyvietdang-logo.jpg15_ ach-logo.png14_ Goworl Travel.png13_Travico.gif12_ Tiến An.jpg11_ FUJITA.jpeg10_ Nam Hung.png9_ Straco.jpeg8_ MTT.gif7_ Huu Du.JPG6_ LO GO - CONG TRINH.jpg5_ SCQC3- VUÔNG.jpg4_ SCQC2 - vuông.jpg3_ Transimex.png2_ cao su dong Nai.jpg1_ Accord.pngnha viet ben tre.jpgcong ty TVT.jpgcong ty secoin.pngcong ty Master builder.pngcong ty Kizuna.pngcong CPE.png7_ Logo Antaco_New_FA-02(1).jpg5_ cofico(1).png24_ CBM.png23_ Aliance.jpg21_ nha xinh.jpg18_ Truong Thang.jpg17_ Thanh nien.png15_ LOGO HOCONS CHUAN.jpg14_ Idco.jpeg13_ NCC.jpg11_ Logo U&I.jpg10_ LOGO MAXDrill.JPG9_ logo HNP.jpeg8_ Logo DP Arch.JPG7_ Logo Antaco_New_FA-02.jpg6_ LACONS - Logo dai 2.jpg5_ cofico.png4_ Nha Dat.pngreactec.jpgcong ty Tekcom.jpgcong ty Eblock.jpg181519logo.jpg14_ Hung Loc Phat.JPG11_ Tradeco.jpg9_ Gia Thuy Logo.jpg7_ nagecco.jpg6_ logo BMB.png5_ logo ICIC.jpg4_ BACHY-SOLETANCHE-VIETNAM---LOGO---icon-above-COLOUR.jpgc0ng ty 610.png7_ Logo_PhucKhangCorporation_NhaPhatTrienCongTrinhXanh_G-01.pngViglacera.pngLe Phan.jpgHoa Binh.jpgdai dung.jpg12_ logo_cc1.jpg9_ an phong.jpg8_ LOGO ATAD 2016.png5_ Logo With Border_SAIGON RDC_(Large).jpg4_ ACSC.png3b_ Ton dong A.png3_ Logo BlueScope.jpg2_ Thaun viet.jpgimage001.jpglogo ricons.pnglogo vuong hai.pnglogo FDC.jpglo go unicons.pnglogo coteccons.pngJSP logo.pngJFE.png1.jpg
Sơ đồ websiteRSSDiễn đànLiên hệ