Số lượt truy cập: 1322659
Giảng viên: PGS.TS. Huỳnh Chánh Thiên
Học vị: TS (ĐHXD Mạc Tư Khoa, Nga)
Học hàm: PGS (đã nghỉ hưu)