Số lượt truy cập: 1337666
27
7
2016
Cơ Lưu Chất

I. Giới thiệu tóm tắt về bộ môn:
Gồm 15 công nhân viên được đào tạo từ các nguồn khác nhau. Bộ môn Cơ Lưu Chất hiện đang giảng dạy hai môn kỹ thuật cơ sở  là “Cơ Lưu Chất” và  “Thủy Lực” cho sinh viên đại học. Môn Cơ Lưu Chất dành cho sinh viên của hầu hết các Khoa như Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng, Khoa Cơ Khí, Khoa Hoá, Khoa Kỹ Thuật Môi Trường, Khoa Địa Chất Dầu Khí, Khoa Kỷ Thuật Giao Thông, Khoa Điện. và môn Thủy Lực dành cho sinh viên Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng.
Bộ môn cũng tích cực tham gia giảng dạy các môn cao học cho sinh viên Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng đặc biệt cho sinh viên hai ngành Tài nguyên nước,  Biển và thềm lục địa. Hai môn học tiêu biêu biểu là “Quản Lý Dự Án” và “Dòng không ổn định và vận tải chất trong vùng bị ảnh hưởng triều”.


II. Các môn học giảng dạy đại học
1. Cơ Lưu Chất: Cung cấp các kiến thức cơ bản về các qui luật cân bằng và chuyển động của lưu chất, về sự tương tác của lưu chất với các vật thể chuyển động trong lưu chất hoặc với các thành bao quanh. Ứng dụng các qui luật để tính toán các bài toán cơ bản của lưu chất. Thực hành trong phòng thí nghiệm để hiểu rõ các hiện tượng và các nguyên lý cơ bản của cơ lưu chất.

2. Thủy văn môi trường: Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về quan hệ mưa dòng chảy, lưu vực sông, hồ chứa, các quá trình bồi lắng và xói mòn, bồi lắng, lan truyền vật chất làm cơ sở cho các kỹ sư môi trường trong việc nghiên cứu về môi trường nước.

3. Thủy lực: Cung cấp các khái niệm và qui luật cơ bản về dòng chảy trong kênh hở, dòng chảy qua công trình,  dòng thấm và dòng không ổn định trong kênh, sông cùng các phương pháp tính toán có liên quan. Ứng dụng các qui luật đã học để tính toán các bài toán cơ bản của dòng chảy trong kênh hở, cũng như dòng chảy qua công trình. 

4. Nhiệt công trình: Được thiết kế để giúp sinh viên biết cách tính toán lan truyền nhiệt trong các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp

5. Thủy Lực và Thủy Văn Cầu Đường: Cung cấp các kiến thức về dòng chảy trong kênh hở, dòng chảy qua công trình,  dòng thấm và dòng không ổn định trong sông ngòi cùng các phương pháp tính toán. Ứng dụng các qui luật để tính toán các bài toán cơ bản của dòng chảy trong kênh hở và qua công trình. Bên cạnh đó môn học còn cung cấp cho sinh viên chuyên ngành Xây dựng Cầu đường các quy luật cơ bản cũng như các công cụ phổ biến sử dụng trong tính toán thủy văn. Giới thiệu các ứng dụng cũng như liên quan của thủy văn đến việc xây dựng công trình cầu đường.


III. Các môn học giảng dạy sau đại học
1. Dòng không ổn định và vận tải chất trong vùng bị ảnh hưởng triều: Được thiết kế để giúp sinh viên áp dụng phương pháp số trong việc giải hệ phương trình vi phân riêng phần. Việc xây dựng phần mềm trong các bài toán kỷ thuật cũng được giới thiệu trong môn học này.

2. Phương pháp số tính toán dòng chảy: Ứng dụng phương pháp số tính toán dòng chảy trong sông, biển.

3. Thủy Lực:

4. Thủy Lực Môi Trường:

 

IV. Các lãnh vực nghiên cứu đã và đang thực hiện:
• Kiểm soát ngập lụt trong đô thị
• Mô hình dòng chảy và vận chuyển chất 1D.
• Mô hình dòng chảy và vận chuyển chất 2D.
• Mô hình dòng chảy và vận chuyển chất 3D.
• Truyền sóng trong vùng nước nông
• Mô hình toán cho dòng chảy rối
• Phần mềm tính toán các thông số thủy lực công trình.

• Thông gió tự nhiên trong các công trình xây dựng.

V. Các thành tựu về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đã thực hiện:
• Phần mềm tính toán thoát nước trong đô thị
• Mô hình dòng chảy và vận chuyển chất 1D.
• Mô hình dòng chảy và vận chuyển chất 2D.
• Mô hình dòng chảy và vận chuyển chất 3D.

• Phần mềm tính toán các thông số thủy lực công trình.

• Thông gió tự nhiên trong các công trình xây dựng.

VI. Một số hình ảnh Bộ Môn

Bộ môn Cơ Lưu Chất tổ chức mừng sinh nhật 60 tuổi cho 2 thầy Nguyễn Ngọc Ẩn và Thầy Nguyễn Chiến Thắng

                                         Hình Tất niên 2015

VII. Một số công trình/dự án tiêu biểu:

 

1.      Nghiên cứu phát triển giải pháp làm mát không khí nhằm cải thiện chất lượng sống cho kiểu nhà cấp 4 còn phổ biến ở Tp Hồ Chí Minh và các khu công nghiệp (2014-2016)

2.      Thiết bị thông gió tự nhiên bằng hiệu ứng gió kết hợp pin mặt trời: tối ưu hóa thiết bị đang nghiên cứu, chế tạo mẫu, thí nghiệm đặc tính làm việc, và thử nghiệm trên nhà thực (2014-2015)

3.      Nghiên cứu thiết bị làm mát không khí nhà ở bằng nguồn nhiệt mặt trời thay cho máy điều hòa nhiệt độ (2013-2014)

4.      Ứng dụng cfd (computational fluid dynamics) để tính toán thiết kế thông gió tự nhiên tối ưu cho một số mẫu nhà ở tiêu biểu (2012-2013)

5.      Nghiên cứu thực nghiệm phương pháp thông gió cho nhà ở vào ban ngày và ban đêm bằng nguồn nhiệt mặt trời (2012-2013)

6.      Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị thông gió cho nhà ở ứng dụng các hiệu ứng: nhiệt, Bernoulli và năng lượng mặt trời (2012-2013)

7.      Nghiên cứu cơ sở lý thuyết và xây dựng mô hình thí nghiệm cho bài toán thông gió tự nhiên (2011-2012)

8.     Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định điều hành tối ưu và bền vững hệ thống liên hồ chứa, đảm bảo an toàn công trình, phục vụ phát điện, cấp nước, chống ngập mặn ở hạ lưu sông Đồng Nai-Sài Gòn (2014-2016).

9.     Nghiên cứu chế độ thủy động lực học và nguyên nhân sạt lỡ đoạn sông Cổ Chiên-Sông Tiền (2014-2015).

10.  Nghiên cứu mô hình thủy lực thu nhỏ sông Sài Gòn (2013-2015).

11.  Xây dựng phần mềm thủy lực (2014-2015).

12.  Nghiên cứu quy hoạch hệ thống thoát nước khu vực xã Hòa Châu và vùng lân cận thành phố Đà Nẵng (2013-2014).

13.  Nghiên cứu thí nghiệm và thiết kế mô hình hố ga thu gom rác (2012-2013).

14.  Xây dựng mô hình toán tính dòng chảy tổng cộng, dòng phù sa lơ lửng và biến động đáy, bờ vùng ven biển (2009-2011).

15.  Nghiên cứu đánh giá quá trình thay đổi luồng lạch và diễn biến thủy văn do nạo vét luồng sông Soài rạp phục vụ giao thông thủy (2009-2011).

16.  Đánh giá sự biến động của dòng chảy và môi trường nếu lọai bỏ một số cống đập trên vùng hạ du khi có các công trình thủy lợi, thủy điện trên dòng chính lưu vực sông Hương (2009-2010).

17.  Đánh giá sự biến động của dòng chảy và môi trường nếu loại bỏ một số cống đập trên vùng hạ du khi có các công trình thủy lợi, thủy điện trên dòng chính (2008-2010).

18.  Khai thác mô hình CCHE2D phục vụ nghiên cứu biến hình lòng dẫn ứng dụng cho đoạn Tân Châu Hồng Ngự - Sông Tiền (2008-2009).

19. Nguyen Quoc Y, Le Thanh Thuan, Tra Nguyen Quynh Nga, John C. Wells, Studying surface flows in a scaled hydraulic model of SaiGon River by particle image velocimetry and numerical simulation, The second international conference on green technology and sustainable development 2014, 2014, Ho Chi Minh - Việt Nam.

20. Nguyen Quoc Y, Le Thanh Thuan, Tra Nguyen Quynh Nga & John C. Wells, A physical hydraulic model of SaiGon River in Southern Vietnam, IAHR Asian and Pacific Regional Division 2014 Congress of the International Association for Hydro-Environment Engineering and Research, 2014, Hanoi - Việt Nam.

21.  Nguyen Quoc Y, Tra Nguyen Quynh Nga, Numerical study of flow pattern in a portion of Saigon River in Hochiminh City, SEATUC 2014, 2014, Jorhor Bahru – Malaysia.

22. Trà Nguyễn Quỳnh Nga, Nguyễn Quốc Ý, Xây dựng mô hình tính toán dòng thứ cấp trên mô hình thuỷ lực thu nhỏ của một đoạn sông Sài Gòn, Hội nghị khoa học cơ học thuỷ khí toàn quốc năm 2014, 2015, Ninh Thuận - Việt Nam.

23. Nguyen Thi Thuy Hang, Nguyen Thi Bay, Nguyen Ky Phung, Calculation and assessment of bottom morphological change of Soai Rạp river if dredging the ship lane by 3D model, Journal of Science and Technology, Viet Nam, Vol.50 No.4A, p.185-193 , 2012.

Trưởng bộ môn:

PGS.TS Nguyễn Thị Bảy
Ph.D ,(Đại Học Khí Tượng Thủy Văn Liên Bang Nga)
Tel. 8-48-38654255
E-mail:  ntbay@hcmut.edu.vn

 

Bộ môn Cơ lưu Chất
Tầng 2 nhà B4, Đại học Bách Khoa Tp. HCM
268 Lý thường Kiệt, Q10, Tp. HCM
Tel: 84 83-8654255
Ext: 5571 hoặc 5572

Ban giảng huấn
CNBM - Nguyễn Thị Bảy - PGS.TS. (Đại Học Khí Tượng Thủy Văn Liên Bang Nga),PGS
Nguyễn Quốc Ý/ Nguyen Quoc Y (Phó CNBM) - TS (ĐH Ritsumeikan, Nhật Bản), ThS. (ĐH Ritsumeikan, Nhật Bản), ĐH (ĐH Bách Khoa Tp HCM)
Lê Văn Dực - ThS. (AIT), TS. (AIT), PGS
Lê Song Giang - TS. (ĐHBK Toulouse, Pháp), PGS.
Nguyễn Ngọc Ẩn (đã nghỉ hưu) - TS. (ĐH Yokohama), ThS. (AIT), GVC (đã nghỉ hưu)
Nguyễn Chiến Thắng (đã nghỉ hưu) - KS. (ĐH Rousse, Bulgaria), GV (đã nghỉ hưu)
Nguyễn Khắc Dũng (đã nghỉ hưu) - ThS. (ĐHBK TP.HCM), GVC (đã nghỉ hưu)
Huỳnh Công Hoài - ThS. (AIT), TS. (ĐHBK Toulouse, Pháp), PGS
Nguyễn Thị Phương (Đã nghỉ hưu) - ThS. (HCMUT), TS. (ĐHBK Toulouse, Pháp), GVC (đã nghỉ hưu)
Trần Thị Mỹ Hồng - Cử Nhân (Đại hoc KHTN)
Nguyễn Ngọc Minh - Cử nhân (ĐH Tự Nhiên Tp. HCM, ThS. (ĐH Tự Nhiên Tp. HCM), Nghiên cứu viên (Đang học Hàn Quốc)
Hà Phương - ThS (ĐH Bách Khoa tp HCM ), Kỹ thuật viên Phòng Thí Nghiệm
Nguyễn Thị Huyền Trinh - Thư ký bộ môn
TTAD logo.jpglogo_techdcons-01.pngLOGO VIDRACON 2016-01-01b.pngcong ty C and T.jpg16_ tyvietdang-logo.jpg15_ ach-logo.png14_ Goworl Travel.png13_Travico.gif12_ Tiến An.jpg11_ FUJITA.jpeg10_ Nam Hung.png9_ Straco.jpeg8_ MTT.gif7_ Huu Du.JPG6_ LO GO - CONG TRINH.jpg5_ SCQC3- VUÔNG.jpg4_ SCQC2 - vuông.jpg3_ Transimex.png2_ cao su dong Nai.jpg1_ Accord.pngnha viet ben tre.jpgcong ty TVT.jpgcong ty secoin.pngcong ty Master builder.pngcong ty Kizuna.pngcong CPE.png7_ Logo Antaco_New_FA-02(1).jpg5_ cofico(1).png24_ CBM.png23_ Aliance.jpg21_ nha xinh.jpg18_ Truong Thang.jpg17_ Thanh nien.png15_ LOGO HOCONS CHUAN.jpg14_ Idco.jpeg13_ NCC.jpg11_ Logo U&I.jpg10_ LOGO MAXDrill.JPG9_ logo HNP.jpeg8_ Logo DP Arch.JPG7_ Logo Antaco_New_FA-02.jpg6_ LACONS - Logo dai 2.jpg5_ cofico.png4_ Nha Dat.pngreactec.jpgcong ty Tekcom.jpgcong ty Eblock.jpg181519logo.jpg14_ Hung Loc Phat.JPG11_ Tradeco.jpg9_ Gia Thuy Logo.jpg7_ nagecco.jpg6_ logo BMB.png5_ logo ICIC.jpg4_ BACHY-SOLETANCHE-VIETNAM---LOGO---icon-above-COLOUR.jpgc0ng ty 610.png7_ Logo_PhucKhangCorporation_NhaPhatTrienCongTrinhXanh_G-01.pngViglacera.pngLe Phan.jpgHoa Binh.jpgdai dung.jpg12_ logo_cc1.jpg9_ an phong.jpg8_ LOGO ATAD 2016.png5_ Logo With Border_SAIGON RDC_(Large).jpg4_ ACSC.png3b_ Ton dong A.png3_ Logo BlueScope.jpg2_ Thaun viet.jpgimage001.jpglogo ricons.pnglogo vuong hai.pnglogo FDC.jpglo go unicons.pnglogo coteccons.pngJSP logo.pngJFE.png1.jpg
Sơ đồ websiteRSSDiễn đànLiên hệ