Số lượt truy cập: 1337663
5
4
2016
DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG/TT CARE/SV CAO HỌC/NGHIÊN CỨU SINH
Mã đề tài Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Bắt đầu Kết thúc
T-KTXD-2010-13 Thiết kế tối ưu các kết cấu bằng nhiều giải thuật khác nhau PGS. TS. Bùi Công Thành 4/2010 4/2011
T-KTXD-2010-14 Phương pháp đánh giá tác dụng của bệ phản áp lên độ ổn định và phân bố chuyển vị của nền đất yếu dưới dạng công trình đắp TS. Bùi Trường Sơn 4/2010 4/2011
T-KTXD-2010-15 Đề xuất một số ý kiến để bổ sung , điều chỉnh các tiêu chuẩn ngành về thiết kế công trình bến cảng hiện hành ( giai đoạn sơ bộ ). ThS. Đoàn Đình Tuyết Trang  4/2010 4/2011
T-KTXD-2010-16 Phát triển phần mềm tính toán các đại lượng chuyển động của xe nhằm xây dựng các ứng xử, tương tác của xe khi lưu thông. TS. Chu Công Minh 4/2010 4/2011
T-KTXD-2010-17 Nghiên cứu mô hình lập tiến độ tối ưu cho những dự án xây dựng bao gồm những công tác lập lại TS. Lương Đức Long 4/2010 4/2011
T-KTXD-2010-18 Nghiên cứu ứng dụng sợi kim loại nhằm tăng cường khả năng chống nén thủng của sàn bê tông cốt thép trong hệ kết cấu sàn không dầm. TS. Nguyễn Minh Long 4/2010 4/2011
T-KTXD-2010-19 Xây dựng mối tương quan giữa thí nghiệm độ chặt (K) và xuyên động hiện trường (N10) cho nền cát san lấp  TS Trần Xuân Thọ 4/2010 4/2011
T-KTXD-2010-20 Phân tích phi tuyến khung thép phẳng bằng phương pháp phần tử lai. TS. Ngô Hữu Cường 4/2010 4/2011
T-KTXD-2010-21 Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố nguyên vật liệu thành phần đến hệ số khuyếch tán ION CLO trong Bêtông. TS. Trần Văn Miền 4/2010 4/2011
T-KTXD-2010-22 Khả năng tháo nước của đập tràn phím piano loại B TS. Trương Chí Hiền 4/2010 4/2011
TNCS-KTXD-2015-41 Nghiên cứu sự phân bố tải trọng của móng bè-cọc bằng phương pháp giải tích và phần tử hữu hạn trong nền đất nhiều lớp PGS.TS Võ Phán
Võ Văn Đấu
11/2015 11/2016
TNCS-KTXD-2015-42 Nghiên cứu đánh giá độ tin cậy của dầm Super-T PGS.TS Lê Thị Bích Thủy
Võ Thành Nam
11/2015 11/2016
TSĐH-KTXD-2015-65 Ứng dụng phương pháp phần tử rời rạc vào bài toán địa kỹ thuật TS. Nguyễn Minh Tâm
Lê Quang Nhựt
11/2015 11/2016
T-KTXD-2015-97 Nghiên cứu thuủy động lực học ven biển Đông và các sông chính vùng ĐBSCL bằng mô hình toán số TS. Châu Nguyễn Xuân QUang 30/06/2015 31/12/2016
T-KTXD-2015-91 Đánh giá hiện trạng của cầu làm bằng vật liệu thép chịu thời tiết ở khu vực phía Nam TS. Đặng Đăng Tùng 19/06/2015 19/06/2016
T-KTXD-2015-46 Nghiên cứu chế tạo vật liệu betong cường độ cao không sử dụng ximang thân thiện với môi trường bằng phế thải tro bay của công nghiệp nhiệt điện TS. Lê Anh Tuấn 13/04/2015 13/04/2016
T-KTXD-2015-47 Nghiên cứu thực nghiệm ứng xử của liên kết perfobond sử dụng cho sàn liên hợp bằng phương pháp nén đẩy TS. Lê Văn Phước Nhân 13/04/2015 13/04/2016
T-KTXD-2015-48 Phân tích ảnh hưởng của cường độ bê tông đến ứng xử và hiệu quả gia cường kháng cắt của tấm sợi polymer trong dầm bê tông cốt thép TS. Nguyễn Minh Long 01/04/2015 01/04/2016
T-KTXD-2015-49 Giải pháp ứng dụng sự đa dạng và tính thích ứng trong kiến trúc nhà phố vào thiết kế nhà ở mới TS. Lê Thị Hồng Na 01/04/2015 01/04/2016
T-KTXD-2015-50 Mô hình cơ học mô tả mối quan hệ ứng suất - biến dạng của đất có tính chất xói ngầm và điều kiện thủy lực để hiện tượng xói ngầm xảy ra TS. Nguyễn Võ Trọng 01/04/2015 01/04/2016
T-KTXD-2015-51 Nghiên cứu sức kháng cực hạn của giàn không gian liên hợp thép-bê tông cốt thép TS. Nguyễn Cảnh Tuấn 01/04/2015 01/04/2016
T-KTXD-2015-52 Ứng dụng thuật toán di truyền để tối ưu thời gian và chi phí cho các dự án có tính chất lặp lại ThS. Dương Minh Tín
TS. Lương Đức Long
01/04/2015 01/04/2016
T-KTXD-2015-53 Dự đoán dạng đường cong chi phí S-curve cho công tác quản lý dự án giao thông TS. Lê Hoài Long 01/04/2015 01/04/2016
T-KTXD-2015-54 Mô hình đánh giá sự hiệu quả của lớp lọc trong các công trình đắp sử dụng hiện tượng tự lèn của đất TS. Võ Thị Tuyết Giang 01/04/2015 01/04/2016
T-KTXD-2015-55 Nghiên cứu thực nghiệm đặc tính của ống khói nhiệt hai kênh nghiêng trong điều kiện thời tiết thực TS. Nguyễn Quốc Ý 01/04/2015 01/04/2016
T-KTXD-2015-56 Nghiên cứu ảnh hưởng của Styrene-Butadiene-Styrene trong nhựa đường đến sự làm việc chịu lún trồi của mặt đường bê tông nhựa TS. Nguyễn Mạnh Tuấn 01/04/2015 01/04/2016
T-KTXD-2015-57 Nghiên cứu cơ chế hình thành vết nứt của mẫu bê tông chịu kéo với tốc độ biến dạng lớn thông qua mô hình bê tông PRM TS. Vũ Xuân Dũng 01/04/2015 01/04/2016
T-KTXD-2015-58 Mô hỉnh mô phỏng đấu thầu cạnh tranh tối ưu trong các dự án xây dựng có xét đến mối tương quan giữa các nhà thầu tham gia. TS. Lương Đức Long 01/04/2015 01/04/2016
T-KTXD-2015-59 Phân tích hiệu quả giảm chấn của hệ lưu biến từ trong kết cấu khung chịu động đất TS. Nguyễn Trọng Phước 01/04/2015 01/04/2016
T-KTXD-2015-60 kiểm soát độ chói, kích thước giếng trời trong nhà ở Việt Nam ThS. Ca Hoàng Vĩnh Hảo 01/04/2015 01/04/2016
T-KTXD-2015-61 Nghiên cứu cải tạo hệ thống cấp nước Tp.HCM bằng các phương án phân vùng phân phối nước TS. Nguyễn Quang Trưởng 01/04/2015 01/04/2016
T-KTXD-2015-62 Nghiên cứu các hư hỏng thường gặp của cầu nhịp lớn tại Việt Nam và biện pháp duy tu, bảo dưỡng phù hợp TS. Nguyễn Danh Thắng 01/04/2015 01/04/2016
T-KTXD-2015-63 Thiết lập lực căng cáp trong dầm bêtông cốt thép ứng suất trước sử dụng tần số dao động TS. Hồ Đức Duy 01/04/2015 01/04/2016
TNCS-2015-KTXD-09 Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trơn cho việc phân tích giới hạn giới hạn cận trên và cận dưới cho việc đánh giá sức chịu tải của đất Võ Minh Thiện
TS. Nguyễn Minh Tâm
01/01/2015 31/12/2015
TNCS-CK-2015-14 Nghiên cứu thiết bị khai thác điện từ năng lượng sóng biển phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam ThS. Hà Phương
PGS.TS Trần Doãn Sơn
08/07/2015 31/12/2015
TNCS-KTXD-2015-29 Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu lên dòng chảy lưu vực sông Đồng Nai. Lê Ngọc Anh
PGS.TS Nguyễn Thống
08/07/2015 31/12/2015
TNCS-KTXD-2015-30 Nghiên cứu sự biến đổi của các hiện tượng khí hậu cực đoan phục vụ công tác quản lý tài nguyên nước trên lưu vực sông Sài Gòn – Đồng Nai Vũ thị Vân Anh
PGS.TS Nguyễn Thống
08/07/2015 31/12/2015
TNCS-KTXD-2015-31 Mô hình hóa quá trình tác động của sóng áp suất lên thành ống dẫn nước cấp. Phạm Thị Minh Lành
TS. Lê Đình Hồng
08/07/2015 31/12/2015
TSĐH-2015-KTXD-10 Khả năng tích hợp hệ thống di động 3G vào RTK phục vụ thành lập bản đồ tỉ lệ lớn Trịnh Đình Vũ 01/01/2015 31/12/2015
T-KTXD-2014-86 Nghiên cứu chế độ thủy động lực học trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu PGS.TS. Nguyễn Thống 06/06/2014 06/12/2015
T-KTXD-2014-87 Nghiên cứu chế độ thủy động lực học và hình thái vùng cửa sông Soài Rạp và Lòng Tàu TS. Lưu Xuân Lộc 06/06/2014 06/06/2015
T-KTXD-2014-78 Bể tiêu năng sau đập tràn phím piano loại A TS. Trương Chí Hiền 29/04/2014 29/04/2015
T-KTXD-2014-54 Phân tích phi tuyến khung thép bằng phần tử đồng xoay PGS.TS. Ngô Hữu Cường 25/03/2014 25/03/2015
T-KTXD-2014-55 Nghiên cứu phương pháp điện hóa dùng tách muối clo nhằm tăng độ bền chống xâm thực cho công trình bêtông cốt thép TS. Trần Văn Miền 25/03/2014 25/03/2015
T-KTXD-2014-56 Phân tích động lực học tàu cao tốc có xét đến hiện tượng nảy bánh xe và ảnh hưởng của độ cong thanh ray. TS. Lương Văn Hải 25/03/2014 25/03/2015
T-KTXD-2014-57 Nghiên cứu phân tích tự động hóa số liệu chuyển vị ngang dùng thiết bị đo chuyển vị ngang trong quan trắc chống sạt lở TS. Trần Nguyễn Hoàng Hùng 25/03/2014 25/03/2015
T-KTXD-2014-58 Thiết kế và chế tạo hệ thống đo trường vận tốc gió qua mô hình thu nhỏ của công trình xây dựng bằng kỹ thuật chụp và phân tích ảnh (PIV: particle image velocimetry) Lê Thanh Thuận
PGS.TS. Nguyễn Thị Bảy
25/03/2014 25/03/2015
T-KTXD-2014-59 Đề xuất khả năng ứng dụng cầu thép trong xây dựng hạ tầng giao thông ở khu vực phía Nam TS. Đặng Đăng Tùng 25/03/2014 25/03/2015
T-KTXD-2014-60 Phân tích động lực học dầm liên tục chịu tải di động có xét khối lượng vật thể TS. Nguyễn Trọng Phước 25/03/2014 25/03/2015
T-KTXD-2014-61 Nghiên cứu công nghệ kiểm định chất lượng bê tông bằng phương pháp không phá hủy ThS. Nguyễn Ngọc Thành 25/03/2014 25/03/2015
TNCS-2013-KTXD-14 Tích hợp hệ thống GIS, GPS và camera trên thiết bị Raspberry Pi phục vụ nhận diện các đối tượng di động ThS. Khưu Minh Cảnh
TS. Lê Trung Chơn
17/12/2013 01/12/2014
TNCS-2013-KTXD-04 Thực nghiệm phân tích ứng xử của khung phẳng be tông cốt thép xây chèn cải tiến bằng gạch khí chưng áp (ACC) chịu tác động của tải trọng ngang ThS. Đinh Lê Khánh Quốc
PGS.TS. Bùi Công Thành
01/11/2013 01/11/2014
T-KTXD-2013-83 Sóng thần và khả năng tác động đến bờ biển Việt Nam TS. Nguyễn Danh Thảo 31/10/2013 31/10/2014
T-KTXD-2013-84 Thí nghiệm chuyển tài bùn cát đáy qua công trình Labyrinth PGS.TS. Nguyễn Thống
TS. Hồ Tuấn Đức
31/10/2013 31/10/2014
T-KTXD-2013-55 Phân tích ổn định trượt sâu công trình đắp trên đất yếu được xử lý bấc thấm gia tải trước từ kết quả thí nghiệm hiện trường TS. Trần Xuân Thọ 01/10/2013 01/10/2014
T-KTXD-2013-58 Phần mềm tính toán cao độ geoid và dị thường trọng lực từ các hệ số điều hòa ở độ và bậc tùy chọn TS. Lương Bảo Bình 30/05/2013 31/05/2014
T-KTXD-2013-51 Mạng lưới công nghiệp cộng sinh ở đồng bằng sông cửu long  ThS. Lâm Ngọc Mai
ThS. Lê Thị Bảo Thư
30/05/2013 01/05/2014
T-KTXD-2013-52 Nghiên cứu khả năng tháo nước của đập tràn phím piano loại A, D, Labyrinth TS. Trương Chí Hiền 13/05/2013 01/05/2014
T-KTXD-2013-53 Phân tích ứng xử và khả năng kháng uốn và cắt của dầm bê tông cốt phi kim chịu lực GFRP TS. Nguyễn Minh Long 13/05/2013 01/05/2014
T-KTXD-2013-54 Nghiên cứu cơ chế làm việc và khả năng ứng dụng của phương pháp "Metal-Road" trong việc nâng cấp và mở rộng đường sườn dốc ở khu vực miền núi ThS. Vũ Việt Hùng
TS. Đặng Đăng Tùng
14/05/2013 01/05/2014
T-KTXD-2013-56 Phân tích kết cấu sàn Bubble Deck chịu tác dụng tải trọng tĩnh và động TS. Lương Văn Hải 10/05/2013 01/05/2014
T-KTXD-2013-57 Nghiên cứu phát triển phần mềm quan trắc giao thông bằng camera TS. Văn Hồng Tấn 14/05/2013 01/05/2014
T-KTXD-2013-59 Chương trình mô phỏng 4D cho các công trình xây dựng KS. Lê Thanh Tuyến
TS. Lương Đức Long
20/05/2013 01/05/2014
T-KTXD-2013-60 Nghiên cứu cải tiến chất lượng hầm gió (wind tunnel) hiện có ở phòng thí nghiệm cơ lưu chất TS. Nguyễn Quốc Ý 14/05/2013 01/05/2014
T-KTXD-2013-61 Nghiên cứu đánh giá tác động của nước rỉ rác phát sinh từ bãi chôn lấp rác đến các tầng nước ngầm bằng mô hình GMS CN. Nguyễn Ngọc Minh
PGS. TS. Nguyễn Thị Bảy
13/05/2013 01/05/2014
TSĐH-2012-KTXD-14 Nghiên cứu ứng xử khi chịu lực nén của bêtông gia cường bao bọc bởi vật liệu composite sợi carbon Cao Nguyên Thi
TS. Trần Văn Miền
01/11/2012 01/11/2013
T-KTXD-2012-89 Kết cấu tre phù hợp cho khung xe đạp sinh thái TS. Hoàng Nam 30/10/2012 30/10/2013
TNCS-2012-KTXD-11 Thiết lập tương quan giữa môđun biến dạng của đất theo kết quả thí nghiệm trong phòng và thí nghiệm bàn nén hiện trường Phan Quang Chiêu
PGS. TS Võ Phán
20/07/2012 20/07/2013
TNCS-2012-KTXD-12 Đánh giá sự phân bố ứng suất lên nền đất yếu được xử lý bằng cọc bê tông cốt thép tiết diện nhỏ kết hợp vải địa kỹ thuật bằng thí nghiệm hiện trường và mô phỏng bằng phương pháp phần tử hữu hạn Nguyễn Tuấn Phương
PGS. TS Võ Phán
20/07/2012 20/07/2013
TNCS-2012-KTXD-13 Nghiên cứu sự gia tăng độ ổn định nền đất yếu theo thời gian do sự thay đổi sức chống cắt không thoát nước theo độ sâu Lê Hoàng Việt
TS. Bùi Trường Sơn
20/07/2012 20/07/2013
T-KTXD-2012-49 Phân tích khả năng ứng dụng của cầu dầm thép chịu thời tiết (Weathering Steel) ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh TS. Đặng Đăng Tùng 01/02/2012 01/02/2013
T-KTXD-2012-50 Ảnh hưởng của độ mặn đến đặc trưng nén lún của đất ở Cần Giờ-Tp.HCM TS. Đỗ Thanh Hải 01/02/2012 01/02/2013
T-KTXD-2012-51 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị thông gió cho nhà ở ứng dụng các hiệu ứng: nhiệt, Bernoulli và năng lượng mặt trời. KS.Hà Phương
TS. Huỳnh Công Hoài
01/02/2012 01/02/2013
T-KTXD-2012-52 Các yếu tố ảnh hưởng đến biến dạng lệch cột - vách theo từng giai đoạn thi công nhà cao tầng. TS. Lương Văn Hải 01/02/2012 01/02/2013
T-KTXD-2012-53 Nghiên cứu ảnh hưởng của hố đào sâu đến cọc bên trong hố đào trong quá trình thi công tầng hầm nhà cao tầng trên đất yếu tại Cần Thơ TS. Lê Trọng Nghĩa 01/02/2012 01/02/2013
T-KTXD-2012-54 Mô phỏng quan hệ mưa - dòng chảy bằng wavelet kết hợp với mạng neuro mờ TS. Châu Nguyễn Xuân Quang 01/02/2012 01/02/2013
T-KTXD-2012-55 Phân tích động lực học cầu dây văng theo mô hình 2D chịu tải trọng xe có xét đến khối lượng xe tương tác TS. Nguyễn Trọng Phước 01/02/2012 01/02/2013
T-KTXD-2012-56 Tối ưu hóa vị trí lắp đặt các cảm biến cảnh báo chất lượng nước trên mạng lưới cấp nước ThS. Trần Thị Vân Thư
TS. Lê Đình Hồng
01/02/2012 01/02/2013
T-KTXD-2012-57 Đặc điểm xói mòn bồi tụ lưu vực Suối Rạt tỉnh Bình Phước sử dụng mô hình RUSLE 2 ThS. Nguyễn Trường Ngân 01/02/2012 01/02/2013
T-KTXD-2012-58 Xây dựng WebGis thể hiện và chia sẽ dữ liệu thống kê kinh tế xã hội TPHCM KS. Nguyễn Trọng Khánh
ThS. Nguyễn Tấn Lực
01/02/2012 01/02/2013
T-KTXD-2012-59 Định vị tương đối với máy thu GPS một tần số rẻ tiền KS. Dương Tuấn Việt
TS. Nguyễn Ngọc Lâu
01/02/2012 01/02/2013
T-KTXD-2012-60 Nghiên cứu sức chịu tải và độ lún của đất nền theo kết quả thí nghiệm trong phòng và hiện trường TS. Trần Xuân Thọ 01/02/2012 01/02/2013
TSĐH-2011-KTXD-06 Phân tích giới hạn nền đất dựa trên phần tử hữu hạn trơn và tối ưu toán học (Limit analysis on soil using ES-FEM and second order cone programming) TS. Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Chánh Hoàng 21/11/2011 21/11/2012
T-KTXD-2011-50 Đặc trưng cơ lý của tre Việt Nam ứng dụng trong ngành Xây dựng TS. Hoàng Nam 01/06/2011 01/06/2012
T-KTXD-2011-46 Nghiên cứu giải pháp nâng cao cường độ và khả năng gia cố của cốt đất trộn xi măng trong gia cố nền đất yếu dưới nền đường TS. Lê Bá Vinh 01/03/2011 01/03/2012
T-KTXD-2011-48 Phân tích tần suất thủy văn khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến tính không ổn định của chuỗi số liệu quan trắc TS. Châu Nguyễn Xuân Quang 01/03/2011 01/03/2012
TSĐH-2010-KTXD-08 Mô hình tính toán song song phục vụ tìm kiếm không gian tương tự trên dữ liệu GIS theo mô tả không gian TS. Lê Trung Chơn, Khưu Minh Cảnh    ######### 15/11/2011
T-KTXD-2011-47 Nghiên cứu hệ số xung kích động cho cầu thép I hệ toàn khối TS. Đỗ Đại Thắng 00/01/1900 00/01/1900
TSĐH-2010-KTXD-07 Định vị tương đối với máy thu GPS một tần số rẻ tiền của hãng Garmin TS. Nguyễn Ngọc Lâu, Dương Tuấn Việt 

 

TTAD logo.jpglogo_techdcons-01.pngLOGO VIDRACON 2016-01-01b.pngcong ty C and T.jpg16_ tyvietdang-logo.jpg15_ ach-logo.png14_ Goworl Travel.png13_Travico.gif12_ Tiến An.jpg11_ FUJITA.jpeg10_ Nam Hung.png9_ Straco.jpeg8_ MTT.gif7_ Huu Du.JPG6_ LO GO - CONG TRINH.jpg5_ SCQC3- VUÔNG.jpg4_ SCQC2 - vuông.jpg3_ Transimex.png2_ cao su dong Nai.jpg1_ Accord.pngnha viet ben tre.jpgcong ty TVT.jpgcong ty secoin.pngcong ty Master builder.pngcong ty Kizuna.pngcong CPE.png7_ Logo Antaco_New_FA-02(1).jpg5_ cofico(1).png24_ CBM.png23_ Aliance.jpg21_ nha xinh.jpg18_ Truong Thang.jpg17_ Thanh nien.png15_ LOGO HOCONS CHUAN.jpg14_ Idco.jpeg13_ NCC.jpg11_ Logo U&I.jpg10_ LOGO MAXDrill.JPG9_ logo HNP.jpeg8_ Logo DP Arch.JPG7_ Logo Antaco_New_FA-02.jpg6_ LACONS - Logo dai 2.jpg5_ cofico.png4_ Nha Dat.pngreactec.jpgcong ty Tekcom.jpgcong ty Eblock.jpg181519logo.jpg14_ Hung Loc Phat.JPG11_ Tradeco.jpg9_ Gia Thuy Logo.jpg7_ nagecco.jpg6_ logo BMB.png5_ logo ICIC.jpg4_ BACHY-SOLETANCHE-VIETNAM---LOGO---icon-above-COLOUR.jpgc0ng ty 610.png7_ Logo_PhucKhangCorporation_NhaPhatTrienCongTrinhXanh_G-01.pngViglacera.pngLe Phan.jpgHoa Binh.jpgdai dung.jpg12_ logo_cc1.jpg9_ an phong.jpg8_ LOGO ATAD 2016.png5_ Logo With Border_SAIGON RDC_(Large).jpg4_ ACSC.png3b_ Ton dong A.png3_ Logo BlueScope.jpg2_ Thaun viet.jpgimage001.jpglogo ricons.pnglogo vuong hai.pnglogo FDC.jpglo go unicons.pnglogo coteccons.pngJSP logo.pngJFE.png1.jpg
Sơ đồ websiteRSSDiễn đànLiên hệ