Số lượt truy cập: 1304932
5
4
2016
DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG/TT CARE/SV CAO HỌC/NGHIÊN CỨU SINH
Mã đề tài Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Bắt đầu Kết thúc
T-KTXD-2010-13 Thiết kế tối ưu các kết cấu bằng nhiều giải thuật khác nhau PGS. TS. Bùi Công Thành 4/2010 4/2011
T-KTXD-2010-14 Phương pháp đánh giá tác dụng của bệ phản áp lên độ ổn định và phân bố chuyển vị của nền đất yếu dưới dạng công trình đắp TS. Bùi Trường Sơn 4/2010 4/2011
T-KTXD-2010-15 Đề xuất một số ý kiến để bổ sung , điều chỉnh các tiêu chuẩn ngành về thiết kế công trình bến cảng hiện hành ( giai đoạn sơ bộ ). ThS. Đoàn Đình Tuyết Trang  4/2010 4/2011
T-KTXD-2010-16 Phát triển phần mềm tính toán các đại lượng chuyển động của xe nhằm xây dựng các ứng xử, tương tác của xe khi lưu thông. TS. Chu Công Minh 4/2010 4/2011
T-KTXD-2010-17 Nghiên cứu mô hình lập tiến độ tối ưu cho những dự án xây dựng bao gồm những công tác lập lại TS. Lương Đức Long 4/2010 4/2011
T-KTXD-2010-18 Nghiên cứu ứng dụng sợi kim loại nhằm tăng cường khả năng chống nén thủng của sàn bê tông cốt thép trong hệ kết cấu sàn không dầm. TS. Nguyễn Minh Long 4/2010 4/2011
T-KTXD-2010-19 Xây dựng mối tương quan giữa thí nghiệm độ chặt (K) và xuyên động hiện trường (N10) cho nền cát san lấp  TS Trần Xuân Thọ 4/2010 4/2011
T-KTXD-2010-20 Phân tích phi tuyến khung thép phẳng bằng phương pháp phần tử lai. TS. Ngô Hữu Cường 4/2010 4/2011
T-KTXD-2010-21 Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố nguyên vật liệu thành phần đến hệ số khuyếch tán ION CLO trong Bêtông. TS. Trần Văn Miền 4/2010 4/2011
T-KTXD-2010-22 Khả năng tháo nước của đập tràn phím piano loại B TS. Trương Chí Hiền 4/2010 4/2011
TNCS-KTXD-2015-41 Nghiên cứu sự phân bố tải trọng của móng bè-cọc bằng phương pháp giải tích và phần tử hữu hạn trong nền đất nhiều lớp PGS.TS Võ Phán
Võ Văn Đấu
11/2015 11/2016
TNCS-KTXD-2015-42 Nghiên cứu đánh giá độ tin cậy của dầm Super-T PGS.TS Lê Thị Bích Thủy
Võ Thành Nam
11/2015 11/2016
TSĐH-KTXD-2015-65 Ứng dụng phương pháp phần tử rời rạc vào bài toán địa kỹ thuật TS. Nguyễn Minh Tâm
Lê Quang Nhựt
11/2015 11/2016
T-KTXD-2015-97 Nghiên cứu thuủy động lực học ven biển Đông và các sông chính vùng ĐBSCL bằng mô hình toán số TS. Châu Nguyễn Xuân QUang 30/06/2015 31/12/2016
T-KTXD-2015-91 Đánh giá hiện trạng của cầu làm bằng vật liệu thép chịu thời tiết ở khu vực phía Nam TS. Đặng Đăng Tùng 19/06/2015 19/06/2016
T-KTXD-2015-46 Nghiên cứu chế tạo vật liệu betong cường độ cao không sử dụng ximang thân thiện với môi trường bằng phế thải tro bay của công nghiệp nhiệt điện TS. Lê Anh Tuấn 13/04/2015 13/04/2016
T-KTXD-2015-47 Nghiên cứu thực nghiệm ứng xử của liên kết perfobond sử dụng cho sàn liên hợp bằng phương pháp nén đẩy TS. Lê Văn Phước Nhân 13/04/2015 13/04/2016
T-KTXD-2015-48 Phân tích ảnh hưởng của cường độ bê tông đến ứng xử và hiệu quả gia cường kháng cắt của tấm sợi polymer trong dầm bê tông cốt thép TS. Nguyễn Minh Long 01/04/2015 01/04/2016
T-KTXD-2015-49 Giải pháp ứng dụng sự đa dạng và tính thích ứng trong kiến trúc nhà phố vào thiết kế nhà ở mới TS. Lê Thị Hồng Na 01/04/2015 01/04/2016
T-KTXD-2015-50 Mô hình cơ học mô tả mối quan hệ ứng suất - biến dạng của đất có tính chất xói ngầm và điều kiện thủy lực để hiện tượng xói ngầm xảy ra TS. Nguyễn Võ Trọng 01/04/2015 01/04/2016
T-KTXD-2015-51 Nghiên cứu sức kháng cực hạn của giàn không gian liên hợp thép-bê tông cốt thép TS. Nguyễn Cảnh Tuấn 01/04/2015 01/04/2016
T-KTXD-2015-52 Ứng dụng thuật toán di truyền để tối ưu thời gian và chi phí cho các dự án có tính chất lặp lại ThS. Dương Minh Tín
TS. Lương Đức Long
01/04/2015 01/04/2016
T-KTXD-2015-53 Dự đoán dạng đường cong chi phí S-curve cho công tác quản lý dự án giao thông TS. Lê Hoài Long 01/04/2015 01/04/2016
T-KTXD-2015-54 Mô hình đánh giá sự hiệu quả của lớp lọc trong các công trình đắp sử dụng hiện tượng tự lèn của đất TS. Võ Thị Tuyết Giang 01/04/2015 01/04/2016
T-KTXD-2015-55 Nghiên cứu thực nghiệm đặc tính của ống khói nhiệt hai kênh nghiêng trong điều kiện thời tiết thực TS. Nguyễn Quốc Ý 01/04/2015 01/04/2016
T-KTXD-2015-56 Nghiên cứu ảnh hưởng của Styrene-Butadiene-Styrene trong nhựa đường đến sự làm việc chịu lún trồi của mặt đường bê tông nhựa TS. Nguyễn Mạnh Tuấn 01/04/2015 01/04/2016
T-KTXD-2015-57 Nghiên cứu cơ chế hình thành vết nứt của mẫu bê tông chịu kéo với tốc độ biến dạng lớn thông qua mô hình bê tông PRM TS. Vũ Xuân Dũng 01/04/2015 01/04/2016
T-KTXD-2015-58 Mô hỉnh mô phỏng đấu thầu cạnh tranh tối ưu trong các dự án xây dựng có xét đến mối tương quan giữa các nhà thầu tham gia. TS. Lương Đức Long 01/04/2015 01/04/2016
T-KTXD-2015-59 Phân tích hiệu quả giảm chấn của hệ lưu biến từ trong kết cấu khung chịu động đất TS. Nguyễn Trọng Phước 01/04/2015 01/04/2016
T-KTXD-2015-60 kiểm soát độ chói, kích thước giếng trời trong nhà ở Việt Nam ThS. Ca Hoàng Vĩnh Hảo 01/04/2015 01/04/2016
T-KTXD-2015-61 Nghiên cứu cải tạo hệ thống cấp nước Tp.HCM bằng các phương án phân vùng phân phối nước TS. Nguyễn Quang Trưởng 01/04/2015 01/04/2016
T-KTXD-2015-62 Nghiên cứu các hư hỏng thường gặp của cầu nhịp lớn tại Việt Nam và biện pháp duy tu, bảo dưỡng phù hợp TS. Nguyễn Danh Thắng 01/04/2015 01/04/2016
T-KTXD-2015-63 Thiết lập lực căng cáp trong dầm bêtông cốt thép ứng suất trước sử dụng tần số dao động TS. Hồ Đức Duy 01/04/2015 01/04/2016
TNCS-2015-KTXD-09 Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trơn cho việc phân tích giới hạn giới hạn cận trên và cận dưới cho việc đánh giá sức chịu tải của đất Võ Minh Thiện
TS. Nguyễn Minh Tâm
01/01/2015 31/12/2015
TNCS-CK-2015-14 Nghiên cứu thiết bị khai thác điện từ năng lượng sóng biển phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam ThS. Hà Phương
PGS.TS Trần Doãn Sơn
08/07/2015