Số lượt truy cập: 1304951
7
3
2016
Danh Sách Hội Đồng Ngành Khoa Xây Dựng nhiệm kỳ 2012-2017

   Danh sách nhân sự HĐ ngành

 1. HĐ liên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ và Kỹ thuật tài nguyên nước
  • PGS. TS. Nguyễn Thống                    Chủ tịch
  • TS. Lưu Xuân Lộc                              Thư ký
  • PGS. TS. Huỳnh Công Hoài                Ủy viên
  • GVC. TS. Trần Thu Tâm                     Ủy viên
  • GVC. TS. Trương Chí Hiền                 Ủy viên
  • PGS. TS Tăng Đức Thắng                  Ủy viên
  • PGS.TS. Nguyễn Danh Thảo               Ủy viên
 2. HĐ liên ngành Bản đồ viễn thám & hệ thông tin địa lý và Kỹ thuật trắc địa - bản đồ
  • PGS. TS. Nguyễn Ngọc Lâu              Chủ tịch
  • TS. Lương Bảo Bình                          Thư ký
  • PGS. TS. Đào Xuân Lộc                     Ủy viên
  • PGS. TS. Trần Trọng Đức                   Ủy viên
  • PGS. TS. Lê Trung Chơn                    Ủy viên
  • TS. Vũ Xuân Cường                           Ủy viên
  • TS. Lê Minh Vĩnh                               Ủy viên
 3. HĐ ngành Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm
  • PGS. TS. Võ Phán                             Chủ tịch
  • TS. Đỗ Thanh Hải                               Thư ký
  • PGS. TS. Châu Ngọc Ẩn                    Ủy viên
  • TS. Vũ Xuân Hòa                                Ủy viên
  • PGS.TS. Lê Bá Vinh                            Ủy viên
  • PGS. TS. Bùi Trường Sơn                  Ủy viên
  • TS. Lê Trọng Nghĩa                             Ủy viên
 4. HĐ ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
  • PGS. TS. Lê Thị Bích Thủy                Chủ tịch
  • GVC. TS. Lê Bá Khánh                      Thư ký
  • PGS. TS. Lê Văn Nam                       Ủy viên
  • PGS.TS. Trần Nguyễn Hoàng Hùng     Ủy viên
  • TS. Văn Hồng Tấn                              Ủy viên
  • TS. Đặng Đăng Tùng                          Ủy viên
  • PGS.TS. Trần Tuấn Anh                      Ủy viên
 5. HĐ ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp: Có chuyên ngành vật liệu xây dựng
  • PGS. TS. Bùi Công Thành                  Chủ tịch
  • PGS. TS. Ngô Hữu Cường                 Thư ký
  • PGS. TS. Nguyễn Văn Chánh              Ủy viên
  • PGS. TS. Châu Ngọc Ẩn                     Ủy viên
  • PGS. TS. Hoàng Nam                         Ủy viên
  • TS. Nguyễn Sỹ Lâm                            Ủy viên
  • PGS. TS. Nguyễn Trọng Phước           Ủy viên
 6. HĐ ngành Quản lý xây dựng
  • PGS. TS. Phạm Hồng Luân                Chủ tịch
  • TS. Lê Hoài Long                               Thư ký
  • PGS.TS. Lương Đức Long                 Ủy viên
  • PGS. TS. Ngô Quang Tường              Ủy viên
  • PGS. TS. Cao Hào Thi                       Ủy viên
  • GVC. TS. Nguyễn Ngọc Ẩn                Ủy viên
  • TS. Đinh Công Tịnh                            Ủy viên
TTAD logo.jpglogo_techdcons-01.pngLOGO VIDRACON 2016-01-01b.pngcong ty C and T.jpg16_ tyvietdang-logo.jpg15_ ach-logo.png14_ Goworl Travel.png13_Travico.gif12_ Tiến An.jpg11_ FUJITA.jpeg10_ Nam Hung.png9_ Straco.jpeg8_ MTT.gif7_ Huu Du.JPG6_ LO GO - CONG TRINH.jpg5_ SCQC3- VUÔNG.jpg4_ SCQC2 - vuông.jpg3_ Transimex.png2_ cao su dong Nai.jpg1_ Accord.pngnha viet ben tre.jpgcong ty TVT.jpgcong ty secoin.pngcong ty Master builder.pngcong ty Kizuna.pngcong CPE.png7_ Logo Antaco_New_FA-02(1).jpg5_ cofico(1).png24_ CBM.png23_ Aliance.jpg21_ nha xinh.jpg18_ Truong Thang.jpg17_ Thanh nien.png15_ LOGO HOCONS CHUAN.jpg14_ Idco.jpeg13_ NCC.jpg11_ Logo U&I.jpg10_ LOGO MAXDrill.JPG9_ logo HNP.jpeg8_ Logo DP Arch.JPG7_ Logo Antaco_New_FA-02.jpg6_ LACONS - Logo dai 2.jpg5_ cofico.png4_ Nha Dat.pngreactec.jpgcong ty Tekcom.jpgcong ty Eblock.jpg181519logo.jpg14_ Hung Loc Phat.JPG11_ Tradeco.jpg9_ Gia Thuy Logo.jpg7_ nagecco.jpg6_ logo BMB.png5_ logo ICIC.jpg4_ BACHY-SOLETANCHE-VIETNAM---LOGO---icon-above-COLOUR.jpgc0ng ty 610.png7_ Logo_PhucKhangCorporation_NhaPhatTrienCongTrinhXanh_G-01.pngViglacera.pngLe Phan.jpgHoa Binh.jpgdai dung.jpg12_ logo_cc1.jpg9_ an phong.jpg8_ LOGO ATAD 2016.png5_ Logo With Border_SAIGON RDC_(Large).jpg4_ ACSC.png3b_ Ton dong A.png3_ Logo BlueScope.jpg2_ Thaun viet.jpgimage001.jpglogo ricons.pnglogo vuong hai.pnglogo FDC.jpglo go unicons.pnglogo coteccons.pngJSP logo.pngJFE.png1.jpg
Sơ đồ websiteRSSDiễn đànLiên hệ