Số lượt truy cập: 1322676
13
8
2012
Quy chế - Quy định

Quy chế giảng dạy: Ban hành theo Quyết định số: 18/BGH, 21/03/2000

 

Quy chế học vụ Bậc Đại học và Cao Đẳng theo học chế tín chỉ: Quyết định 958/QĐ-ĐHBK-ĐT, ngày 27/06/2012

Quy định quản lý cung cấp và cập nhật thông tin trên hệ thống mạng trường

Quyết định số 863/QĐ-ĐHBK-TCHC, ngày 12 tháng 5 năm 2010 về việc ban hành quyết định các hình thức xử lý cán bộ, viên chức vi phạm coi thi, vi phạm giờ giảng dạy của trường ĐHBK - ĐHQGTPHCM

Quyết định số 1617/QĐ - ĐHQG - ĐH & SĐH, ngày 25/12/2009 về việc ban hành danh mục ngành đào tạo trình độ Đại học, Cao Đẳng của ĐHQG TP.HCM

Danh mục mã ngành, ngành đào tạo, tên các chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng

Quy định về Giảng viên và Giảng viên thỉnh giảng

Quy trình tuyển dụng cán bộ giảng dạy ngạch 15.111

Quyết định 234/QĐ -ĐHBK về chế độ thanh toán công tác phí trong nước

Công văn số 159/ĐHBK về Công tác tổ chức giảng dạy

Dự án phương pháp đổi mới dạy và học tại ĐHBK - E.Learning

Mẫu hợp đồng giảng dạy E-Learning

Thông tư 08/2011/TT-BGDĐT: Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng

Qui đinh về tổ chức và Quản lý lớp KSTN Khoa KTXD

Mẫu hợp đồng giảng dạy KSTN

Quyết định 816/QĐ-ĐHBK về việc ban hành định quản lý cung cấp và cập nhật thông tin trên hệ thống mạng trường

TTAD logo.jpglogo_techdcons-01.pngLOGO VIDRACON 2016-01-01b.pngcong ty C and T.jpg16_ tyvietdang-logo.jpg15_ ach-logo.png14_ Goworl Travel.png13_Travico.gif12_ Tiến An.jpg11_ FUJITA.jpeg10_ Nam Hung.png9_ Straco.jpeg8_ MTT.gif7_ Huu Du.JPG6_ LO GO - CONG TRINH.jpg5_ SCQC3- VUÔNG.jpg4_ SCQC2 - vuông.jpg3_ Transimex.png2_ cao su dong Nai.jpg1_ Accord.pngnha viet ben tre.jpgcong ty TVT.jpgcong ty secoin.pngcong ty Master builder.pngcong ty Kizuna.pngcong CPE.png7_ Logo Antaco_New_FA-02(1).jpg5_ cofico(1).png24_ CBM.png23_ Aliance.jpg21_ nha xinh.jpg18_ Truong Thang.jpg17_ Thanh nien.png15_ LOGO HOCONS CHUAN.jpg14_ Idco.jpeg13_ NCC.jpg11_ Logo U&I.jpg10_ LOGO MAXDrill.JPG9_ logo HNP.jpeg8_ Logo DP Arch.JPG7_ Logo Antaco_New_FA-02.jpg6_ LACONS - Logo dai 2.jpg5_ cofico.png4_ Nha Dat.pngreactec.jpgcong ty Tekcom.jpgcong ty Eblock.jpg181519logo.jpg14_ Hung Loc Phat.JPG11_ Tradeco.jpg9_ Gia Thuy Logo.jpg7_ nagecco.jpg6_ logo BMB.png5_ logo ICIC.jpg4_ BACHY-SOLETANCHE-VIETNAM---LOGO---icon-above-COLOUR.jpgc0ng ty 610.png7_ Logo_PhucKhangCorporation_NhaPhatTrienCongTrinhXanh_G-01.pngViglacera.pngLe Phan.jpgHoa Binh.jpgdai dung.jpg12_ logo_cc1.jpg9_ an phong.jpg8_ LOGO ATAD 2016.png5_ Logo With Border_SAIGON RDC_(Large).jpg4_ ACSC.png3b_ Ton dong A.png3_ Logo BlueScope.jpg2_ Thaun viet.jpgimage001.jpglogo ricons.pnglogo vuong hai.pnglogo FDC.jpglo go unicons.pnglogo coteccons.pngJSP logo.pngJFE.png1.jpg
Sơ đồ websiteRSSDiễn đànLiên hệ