Số lượt truy cập: 1322570
6
5
2016
Kết quả phân ngành khóa 2015

KẾT QUẢ PHÂN NGÀNH NHÓM NGÀNH XÂY DỰNG K2015

(Chính thức)

Căn cứ phân ngành:

             - Theo quy định phân ngành Khoa đã thông báo.

             - Theo kết quả điểm Phòng Đào tạo gửi về Khoa của từng sinh viên

             - Theo nguyện vọng của sinh viên

Ghi chú: Do số lượng sinh viên đăng ký nguyện vọng chuyên ngành Quản lý và Quy hoạch giao thông quá ít. Khóa K2015 không thể mở chuyên ngành Quản lý và Quy hoạch giao thông. Nguyện vọng chuyên ngành này sẽ tự động chuyển thành chuyên ngành Cầu đường.

 

TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA TP.HCM    
KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG      
           
DANH SÁCH PHÂN NGÀNH SINH VIÊN KHÓA 2015 (CHÍNH THỨC)
Bắt đầu áp dụng từ HK1 (2016-2017)
Lớp: Kỹ sư tài năng Kỹ thuật công trình Xây dựng  (XD15TNCTXD)
           
GVCN: TS. Lê Hoài Long   Bộ môn: Thi Công & QL XD  
           
STT MSSV Họ & Tên LỚP GHI CHÚ
1 1510095 Phạm Trần Hoàng    Anh     XD15TNCTXD  
2 1510089 Phạm Duy           Anh     XD15TNCTXD  
3 1510689 Nguyễn Tấn         Đạt     XD15TNCTXD  
4 1510786 Lê Minh            Đức     XD15TNCTXD  
5 1510574 Tạ Quang           Dũng    XD15TNCTXD  
6 1510591 Lại Thành          Dương   XD15TNCTXD  
7 1510929 Phạm Hồng          Hải     XD15TNCTXD  
8 1511047 Nguyễn Thanh       Hiền    XD15TNCTXD  
9 1511016 Nguyễn Hoàng Trọng Hiếu    XD15TNCTXD  
10 1511038 Trương Công        Hiếu    XD15TNCTXD  
11 1511063 Phạm Trương Thị Lệ Hiểu    XD15TNCTXD  
12 1511291 Trần Đức           Huy     XD15TNCTXD  
13 1511591 Nguyễn Ngọc Đăng   Khoa    XD15TNCTXD  
14 1511707 Đỗ Hoàng           Lân     XD15TNCTXD  
15 1512471 Bùi Trung          Phú     XD15TNCTXD  
16 1512617 Nguyễn Minh        Phước   XD15TNCTXD  
17 1512684 Nguyễn Ngọc Hoàng  Quân    XD15TNCTXD  
18 1512634 Hồ Nhật            Quang   XD15TNCTXD  
19 1512957 Nguyễn Minh        Tân     XD15TNCTXD  
20 1513027 Nguyễn Văn         Thái    XD15TNCTXD  
21 1513131 Nguyễn Hoàng       Thắng   XD15TNCTXD  
22 1513118 Đinh Phước         Thắng   XD15TNCTXD  
23 1513266 Nguyễn Xuân        Thịnh   XD15TNCTXD  
24 1513385 Phan Huỳnh Anh     Thư     XD15TNCTXD  
25 1513340 Nguyễn Đức         Thuận   XD15TNCTXD  
26 1513395 Nguyễn Hoàng       Thương  XD15TNCTXD  
27 1513454 Nguyễn Thành       Tiến    XD15TNCTXD  
28 1513734 Nguyễn Thành       Trung   XD15TNCTXD  
29 1513788 Nguyễn Xuân        Trường  XD15TNCTXD  
30 1513965 Trần Thanh         Tùng    XD15TNCTXD  
           
          Ngày 05 tháng 5 năm 2016
          TRƯỞNG KHOA
           
           
          PGS. TS NGUYỄN MINH TÂM
           
TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA TP.HCM    
KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG      
           
DANH SÁCH PHÂN NGÀNH SINH VIÊN KHÓA 2015 (CHÍNH THỨC)
Bắt đầu áp dụng từ HK1 (2016-2017)
Lớp: Kỹ sư tài năng Kỹ thuật công trình giao thông (XD15TNGT)
           
GVCN: TS. Nguyễn Mạnh Tuấn     Bộ môn: Cầu đường
           
           
STT MSSV Họ & Tên LỚP GHI CHÚ
1 1510394 Võ Quốc            Cường   XD15TNGT  
2 1510655 Nguyễn Ngọc        Đạo     XD15TNGT  
3 1510452 Lăng Đức           Duy     XD15TNGT  
4 1510439 Đặng Hồ            Duy     XD15TNGT  
5 1510460 Lê Thanh           Duy     XD15TNGT  
6 1510930 Phạm Hồng          Hải     XD15TNGT  
7 1511061 Nguyễn Văn         Hiển    XD15TNGT  
8 1511178 Lâm Thị ánh        Hồng    XD15TNGT  
9 1511391 Lê Hoàng Xuân      Hưng    XD15TNGT  
10 1511458 Trương             Kha     XD15TNGT  
11 1511551 Nguyễn Mậu Nhật    Khiêm   XD15TNGT  
12 1511713 Châu Tiến          Lên     XD15TNGT  
13 1511856 Nguyễn Trương Văn  Lộc     XD15TNGT  
14 1511823 Phí Trần           Long    XD15TNGT  
15 1512019 Trần Công          Minh    XD15TNGT  
16 1512103 Phạm Nguyễn Bảo    Nam     XD15TNGT  
17 1512247 Đặng Hoàng         Nhân    XD15TNGT  
18 1512444 Nguyễn Duy         Phong   XD15TNGT  
19 1512480 Lê Đức             Phú     XD15TNGT  
20 1512635 Hồ Văn Nhật        Quang   XD15TNGT  
21 1512713 Nguyễn Đức Hoàng   Quốc    XD15TNGT  
22 1512886 Nguyễn Đình        Tài     XD15TNGT  
23 1512965 Phan Nguyễn Minh   Tân     XD15TNGT  
24 1513017 Nguyễn Đình        Thao    XD15TNGT  
25 1513464 Trần Quốc          Tiến    XD15TNGT  
26 1513932 Nguyễn Thị Cẩm     Tú      XD15TNGT  
27 1513828 Lợi Siêu           Tuấn    XD15TNGT  
28 1513863 Phạm Nguyễn Hoàng  Tuấn    XD15TNGT  
29 1513995 Ngô Công           Văn     XD15TNGT  
30 1511443 Nguyễn Văn         ý       XD15TNGT  
           
          Ngày 05 tháng 5 năm 2016
          TRƯỞNG KHOA
           
           
          PGS. TS NGUYỄN MINH TÂM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA      
KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG      
           
DANH SÁCH PHÂN NGÀNH SINH VIÊN KHÓA 2015 (CHÍNH THỨC)  
Bắt đầu áp dụng từ HK1 (2016-2017)
Lớp: Kỹ thuật Công trình Xây dựng (XD15CTXD01)
           
GVCN: TS. Trương Quang Hùng   Bộ môn: Địa Cơ Nền Móng  
           
STT HỌ TÊN  LỚP GHI CHÚ
1 1510016 Nguyễn Phước       An      XD15CTXD01  
2 1510007 Lê Hoài            An      XD15CTXD01  
3 1510018 Nguyễn Tri Thành   An      XD15CTXD01  
4 1510116 Đỗ Thiên           Ân      XD15CTXD01  
5 1510056 Lê Nguyễn Nhi      Anh     XD15CTXD01  
6 1510112 Trương Vũ          Anh     XD15CTXD01  
7 1510107 Trần Nguyễn Minh   Anh     XD15CTXD01  
8 1514185 Nguyễn Duy         ánh     XD15CTXD01  
9 1510209 Lê Công            Bằng    XD15CTXD01  
10 1510154 Hồ Thế             Bảo     XD15CTXD01  
11 1510155 Huỳnh Quốc         Bảo     XD15CTXD01  
12 1510199 Trương Nguyễn Gia  Bảo     XD15CTXD01  
13 1510178 Nguyễn Quốc        Bảo     XD15CTXD01  
14 1510174 Nguyễn Gia         Bảo     XD15CTXD01  
15 1510182 Phan Huỳnh Gia     Bảo     XD15CTXD01  
16 1510186 Phùng Nguyễn Gia   Bảo     XD15CTXD01  
17 1510161 Lương Quốc         Bảo     XD15CTXD01  
18 1510252 Văn Thành          Bửu     XD15CTXD01  
19 1510267 Trương Quang       Cầm     XD15CTXD01  
20 1510268 Tiêu Văn           Cần     XD15CTXD01  
21 1510263 Phạm Minh          Cảnh    XD15CTXD01  
22 1510264 Trần Thái          Cảnh    XD15CTXD01  
23 1510284 Quách Việt         Châu    XD15CTXD01  
24 1510309 Trần Lê Đức        Chính   XD15CTXD01  
25 1510321 Lê Huy             Chương  XD15CTXD01  
26 1510323 Nguyễn Huy         Chương  XD15CTXD01  
27 1510390 Trần Trí           Cường   XD15CTXD01  
28 1510395 Võ Tấn             Cường   XD15CTXD01  
29 1510651 Trần Quốc          Đại     XD15CTXD01  
30 1510731 Lê Hoàng Minh      Đăng    XD15CTXD01  
31 1510742 Đinh Hải           Đằng    XD15CTXD01  
32 1510629 Châu Ngọc          Đảnh    XD15CTXD01  
33 1510662 Đinh Đặng Trí      Đạt     XD15CTXD01  
34 1510690 Nguyễn Tất         Đạt     XD15CTXD01  
35 1510657 Bùi Duy            Đạt     XD15CTXD01  
36 1510660 Dương Bảo          Đạt     XD15CTXD01  
37 1510695 Nguyễn Thành       Đạt     XD15CTXD01  
38 1510676 Lê Minh            Đạt     XD15CTXD01  
39 1510762 Đinh Đình          Đô      XD15CTXD01  
40 1510766 Đỗ Minh            Độ      XD15CTXD01  
41 1510614 Nguyễn Văn         Dự      XD15CTXD01  
42 1510613 Lê Kim             Dự      XD15CTXD01  
43 1510798 Nguyễn Huỳnh       Đức     XD15CTXD01  
44 1510823 Văn Minh           Đức     XD15CTXD01  
45 1510772 Bùi Như            Đức     XD15CTXD01  
46 1510799 Nguyễn Hữu         Đức     XD15CTXD01  
47 1510572 Phạm Thái          Dũng    XD15CTXD01  
48 1510578 Trần Văn           Dũng    XD15CTXD01  
49 1510579 Trịnh Hùng         Dũng    XD15CTXD01  
50 1510582 Văn Tiến           Dũng    XD15CTXD01  
51 1510552 Hoàng Minh         Dũng    XD15CTXD01  
52 1510478 Nguyễn Nhất        Duy     XD15CTXD01  
53 1510476 Nguyễn Ngọc        Duy     XD15CTXD01  
54 1510515 Võ Tấn             Duy     XD15CTXD01  
55 1510828 Thân Văn Hiếu      Em      XD15CTXD01  
56 1510852 Trương Hàn         Giang   XD15CTXD01  
57 1510838 Ngô Phi            Giang   XD15CTXD01  
58 1510912 Lê Thanh           Hải     XD15CTXD01  
59 1510902 Võ Chí             Hào     XD15CTXD01  
60 1510942 Hồ Thanh           Hảo     XD15CTXD01  
61 1510949 Tạ Hoàng Duy       Hảo     XD15CTXD01  
62 1510989 Phan Trung         Hậu     XD15CTXD01  
63 1510985 Nguyễn Như         Hậu     XD15CTXD01  
64 1510991 Phạm Trung         Hậu     XD15CTXD01  
65 1511064 Đoàn Phúc          Hiệp    XD15CTXD01  
66 1511071 Ngô Công           Hiệp    XD15CTXD01  
67 1511039 Võ Ngọc            Hiếu    XD15CTXD01  
68 1511157 Võ Minh            Hoàng   XD15CTXD01  
69 1511117 Đổ Văn             Hoàng   XD15CTXD01  
70 1511159 Vũ Minh            Hoàng   XD15CTXD01  
71 1511182 Nguyễn Văn         Hồng    XD15CTXD01  
72 1511371 Thượng Thanh       Hùng    XD15CTXD01  
73 1511416 Trần Vũ            Hưng    XD15CTXD01  
74 1511412 Trần Nhật          Hưng    XD15CTXD01  
75 1511398 Nguyễn Quốc        Hưng    XD15CTXD01  
76 1511272 Nguyễn Văn         Huy     XD15CTXD01  
77 1511244 Nguyễn Đình        Huy     XD15CTXD01  
78 1511251 Nguyễn Hồng        Huy     XD15CTXD01  
79 1511284 Phạm Quốc          Huy     XD15CTXD01  
80 81301432 Bùi Thanh          Huy     XD15CTXD01  
81 1511258 Nguyễn Mỹ Đức      Huy     XD15CTXD01  
          Ngày 05 tháng 5 năm 2016
          TRƯỞNG KHOA
           
           
          PGS. TS NGUYỄN MINH TÂM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA      
KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG      
           
DANH SÁCH PHÂN NGÀNH SINH VIÊN KHÓA 2015 (CHÍNH THỨC)  
Bắt đầu áp dụng từ HK1 (2016-2017)
Lớp: Kỹ thuật Công trình Xây dựng (XD15CTXD02)
           
GVCN: TS. Cao Văn Vui   Bộ môn: Sức bền Kết Cấu  
           
STT MSSV Họ & Tên LỚP GHI CHÚ
1 1511246 Nguyễn Đức         Huy     XD15CTXD02  
2 1511533 Nguyễn Hoàng       Khải    XD15CTXD02  
3 1511534 Nguyễn Quang       Khải    XD15CTXD02  
4 1511489 Phan Thới Gia      Khang   XD15CTXD02  
5 1511485 Nguyễn Văn         Khang   XD15CTXD02  
6 1511491 Trần Nguyễn Duy    Khang   XD15CTXD02  
7 1511587 Nguyễn Đăng        Khoa    XD15CTXD02  
8 1511578 Nguyễn Anh         Khoa    XD15CTXD02  
9 1511576 Nguyễn Anh         Khoa    XD15CTXD02  
10 1511698 Nguyễn Hữu         Lâm     XD15CTXD02  
11 1511689 Lê Bác             Lãm     XD15CTXD02  
12 1511716 Huỳnh Thị Mỹ       Lệ      XD15CTXD02  
13 1511746 Lê Nguyễn Quỳnh    Linh    XD15CTXD02  
14 1511751 Nguyễn Bạch Thuỳ   Linh    XD15CTXD02  
15 1511754 Nguyễn Duy         Linh    XD15CTXD02  
16 1511845 Lưu Phước          Lộc     XD15CTXD02  
17 1511863 Phạm Thanh         Lộc     XD15CTXD02  
18 1511846 Mai Phúc           Lộc     XD15CTXD02  
19 1511851 Nguyễn Phước       Lộc     XD15CTXD02  
20 1511859 Nguyễn Xuân        Lộc     XD15CTXD02  
21 1511865 Trần Hiếu          Lộc     XD15CTXD02  
22 1511800 Đỗ Trọng Thanh     Long    XD15CTXD02  
23 1511896 Phan Minh          Luân    XD15CTXD02  
24 1511893 Nguyễn Thành       Luân    XD15CTXD02  
25 1511887 Đinh Hoàng         Luân    XD15CTXD02  
26 1511901 Phạm Gia           Luật    XD15CTXD02  
27 1511913 Mai Văn            Lực     XD15CTXD02  
28 1511973 Lê Hoàng Nhật      Minh    XD15CTXD02  
29 1511981 Lưu Thái           Minh    XD15CTXD02  
30 1512023 Trần Hữu           Minh    XD15CTXD02  
31 1512046 Ngô Minh Nhựt      Mỹ      XD15CTXD02  
32 1512082 Nguyễn Hoài        Nam     XD15CTXD02  
33 1512164 Trần Đạo           Nghĩa   XD15CTXD02  
34 1512177 Nguyễn Cao Hồng    Ngọc    XD15CTXD02  
35 1512219 Phan Trần Đăng     Nguyên  XD15CTXD02  
36 1512249 Huỳnh Hoàng Bảo    Nhân    XD15CTXD02  
37 1512262 Nguyễn Hoài        Nhân    XD15CTXD02  
38 1512252 Huỳnh Thiện        Nhân    XD15CTXD02  
39 1512282 Võ Trí             Nhân    XD15CTXD02  
40 1512287 Đào Công           Nhật    XD15CTXD02  
41 1512295 Nguyễn Minh        Nhật    XD15CTXD02  
42 1512286 Bùi Bá             Nhật    XD15CTXD02  
43 1512371 Tô Tấn             Những   XD15CTXD02  
44 1512373 Huỳnh Quang        Nhựt    XD15CTXD02  
45 1512413 Phạm Hồng          Phát    XD15CTXD02  
46 1512414 Phạm Lưu Tiến      Phát    XD15CTXD02  
47 1512467 Vương Siêu         Phong   XD15CTXD02  
48 1512459 Trần Thanh         Phong   XD15CTXD02  
49 1512440 Lê Văn             Phong   XD15CTXD02  
50 1512492 Nguyễn Văn         Phú     XD15CTXD02  
51 1512494 Phạm Minh          Phú     XD15CTXD02  
52 1512485 Nguyễn Công        Phú     XD15CTXD02  
53 1512504 Đỗ Trung           Phúc    XD15CTXD02  
54 1512539 Phạm Kiều Minh     Phúc    XD15CTXD02  
55 1512556 Võ Hoàng           Phúc    XD15CTXD02  
56 1512562 Nguyễn Minh        Phụng   XD15CTXD02  
57 1512620 Phùng Ngọc         Phước   XD15CTXD02  
58 1512585 Nguyễn Hoàng       Phương  XD15CTXD02  
59 1512674 Đỗ Hồng            Quân    XD15CTXD02  
60 1512689 Thân Mạnh          Quân    XD15CTXD02  
61 1512663 Trịnh Nhật         Quang   XD15CTXD02  
62 1512712 Nguyễn Anh         Quốc    XD15CTXD02  
63 1512742 Lê Xuân            Quý     XD15CTXD02  
64 1512773 Nguyễn Văn         Riêm    XD15CTXD02  
65 1512795 Nguyễn Thanh       Sang    XD15CTXD02  
66 1512796 Nguyễn Thanh       Sang    XD15CTXD02  
67 1512812 Lâm                Sanh    XD15CTXD02  
68 1512819 Hoàng Nhật         Sinh    XD15CTXD02  
69 1512818 Đỗ Trường          Sinh    XD15CTXD02  
70 1512856 Trần Đình Ngọc     Sơn     XD15CTXD02  
71 1512873 Võ Văn             Sỹ      XD15CTXD02  
72 1512903 Trần Chí           Tài     XD15CTXD02  
73 1512882 Lê Tấn             Tài     XD15CTXD02  
74 1512892 Nguyễn Văn         Tài     XD15CTXD02  
75 1512959 Nguyễn Phước       Tân     XD15CTXD02  
76 1512972 Võ Minh            Tân     XD15CTXD02  
77 1512961 Nguyễn Thanh       Tân     XD15CTXD02  
78 1512940 Châu Nhật          Tân     XD15CTXD02  
79 1512941 Đào Nhật           Tân     XD15CTXD02  
80 1512973 Dương Hoài         Tấn     XD15CTXD02  
           
          Ngày 05 tháng 5 năm 2016
          TRƯỞNG KHOA
           
           
          PGS. TS NGUYỄN MINH TÂM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA      
KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG      
DANH SÁCH PHÂN NGÀNH SINH VIÊN KHÓA 2015 (CHÍNH THỨC)  
Bắt đầu áp dụng từ HK1 (2016-2017)
Lớp: Kỹ thuật Công trình Xây dựng (XD15CTXD03)
           
GVCN: TS. Phạm Vũ Hồng Sơn   Bộ môn: Thi Công & QLXD  
           
STT MSSV Họ & Tên LỚP GHI CHÚ
1 1513098 Nguyễn Thành Bửu   Thạch   XD15CTXD03  
2 1513020 Đặng Quốc          Thái    XD15CTXD03  
3 1513137 Nguyễn Quốc        Thắng   XD15CTXD03  
4 1513117 Đặng Văn           Thắng   XD15CTXD03  
5 1513127 Mai Đức            Thắng   XD15CTXD03  
6 1512985 Đoàn Công Nhựt     Thanh   XD15CTXD03  
7 1513001 Nguyễn Minh        Thanh   XD15CTXD03  
8 1513010 Phạm Công          Thanh   XD15CTXD03  
9 1513007 Nguyễn Văn         Thanh   XD15CTXD03  
10 1513016 Vũ Phạm Duy        Thanh   XD15CTXD03  
11 1512987 Đỗ Ngọc Giang      Thanh   XD15CTXD03  
12 1513038 Đặng Văn           Thành   XD15CTXD03  
13 1513064 Thượng Tấn         Thành   XD15CTXD03  
14 1513179 Nguyễn Đình Nhật   Thiên   XD15CTXD03  
15 1513187 Trần Bá            Thiên   XD15CTXD03  
16 1513182 Nguyễn Văn         Thiên   XD15CTXD03  
17 1513272 Trần Minh          Thịnh   XD15CTXD03  
18 1513248 Lê Huy             Thịnh   XD15CTXD03  
19 1513247 Lê Hoàng           Thịnh   XD15CTXD03  
20 1513263 Nguyễn Quốc        Thịnh   XD15CTXD03  
21 1513265 Nguyễn Trường      Thịnh   XD15CTXD03  
22 1513280 Nguyễn Ngọc Thanh  Thoại   XD15CTXD03  
23 1513291 Lê Minh            Thông   XD15CTXD03  
24 1513388 Phùng Lam          Thư     XD15CTXD03  
25 1513341 Nguyễn Minh        Thuận   XD15CTXD03  
26 1513347 Võ Hoàng           Thuận   XD15CTXD03  
27 1513337 Nguyễn Bình        Thuận   XD15CTXD03  
28 1513344 Tạ Lữ Thiên        Thuận   XD15CTXD03  
29 1513334 Lê Phú             Thuận   XD15CTXD03  
30 1513352 Nguyễn Đức         Thuyền  XD15CTXD03  
31 1513436 Lã Quốc            Tiến    XD15CTXD03  
32 1513509 Lương Văn          Tính    XD15CTXD03  
33 1513513 Đào Văn            Tình    XD15CTXD03  
34 1513526 Đỗ Hữu             Toàn    XD15CTXD03  
35 1513552 Võ Anh             Toàn    XD15CTXD03  
36 1513538 Ngô Phước          Toàn    XD15CTXD03  
37 1513678 Trần Minh          Trí     XD15CTXD03  
38 1513653 Hoàng Minh         Trí     XD15CTXD03  
39 1513665 Nguyễn Minh        Trí     XD15CTXD03  
40 1513676 Phạm Minh          Trí     XD15CTXD03  
41 1513675 Phạm Minh          Trí     XD15CTXD03  
42 1513626 Nguyễn Xuân        Triều   XD15CTXD03  
43 1513688 Ngô Văn            Trình   XD15CTXD03  
44 1513693 Nguyễn Cư          Trịnh   XD15CTXD03  
45 1513735 Nguyễn Thành       Trung   XD15CTXD03  
46 1513720 Ngô Thanh          Trung   XD15CTXD03  
47 1513722 Nguyễn Đức         Trung   XD15CTXD03  
48 1513737 Nguyễn Thành       Trung   XD15CTXD03  
49 1513766 Lê Anh             Trương  XD15CTXD03  
50 1513780 Nguyễn Lê Xuân     Trường  XD15CTXD03  
51 1513926 Mai Quang          Tú      XD15CTXD03  
52 1513975 Bùi Xuân           Tự      XD15CTXD03  
53 1513805 Nguyễn Tấn         Tuân    XD15CTXD03  
54 1513808 Trương Huỳnh Phạm  Tuân    XD15CTXD03  
55 1513871 Trần Minh          Tuấn    XD15CTXD03  
56 1513827 Lê Văn             Tuấn    XD15CTXD03  
57 1513838 Nguyễn Minh        Tuấn    XD15CTXD03  
58 1513887 Vũ Anh             Tuấn    XD15CTXD03  
59 1513811 Đào Anh            Tuấn    XD15CTXD03  
60 1513968 Văn Quang          Tùng    XD15CTXD03  
61 1513967 Trương Thanh       Tùng    XD15CTXD03  
62 1513948 Đỗ Thanh           Tùng    XD15CTXD03  
63 1513973 Nguyễn Phúc        Tường   XD15CTXD03  
64 1513909 Lưu Thế            Tuyền   XD15CTXD03  
65 1514023 Lê Văn             Viện    XD15CTXD03  
66 1514033 Lê Hữu             Việt    XD15CTXD03  
67 1514052 Huỳnh Quang        Vinh    XD15CTXD03  
68 1514068 Nguyễn Quốc        Vinh    XD15CTXD03  
69 1514112 Nguyễn Quang Hoài  Vũ      XD15CTXD03  
70 1514113 Nguyễn Quốc        Vũ      XD15CTXD03  
71 1514094 Hà Bùi Anh         Vũ      XD15CTXD03  
72 1514102 Lê Tuấn            Vũ      XD15CTXD03  
73 1514126 Hồ Đức             Vương   XD15CTXD03  
74 1514158 Đổ Công            Xịn     XD15CTXD03  
75 1514162 Nguyễn Thị         Xuân    XD15CTXD03  
76 1514165 Bùi Minh           Xuông   XD15CTXD03  
77 1514169 Nguyễn Văn         Yêm     XD15CTXD03  
           
          Ngày 05 tháng 5 năm 2016
          TRƯỞNG KHOA
           
           
          PGS. TS NGUYỄN MINH TÂM
           
TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA TP.HCM    
KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG      
           
DANH SÁCH PHÂN NGÀNH SINH VIÊN KHÓA 2015 (CHÍNH THỨC)
Bắt đầu áp dụng từ HK1 (2016-2017)
Lớp: Xây dựng Công trình Giao thông (XD15CTGT01)
           
GVCN: TS. Nguyễn Cảnh Tuấn   Bộ môn: Cầu đường  
           
STT MSSV Họ & Tên LỚP GHI CHÚ
1 1510025 Phạm Văn           An      XD15CTGT01  
2 1510124 Ngô Phi            Ân      XD15CTGT01  
3 1510158 Lê Huỳnh Nhật      Bảo     XD15CTGT01  
4 1510302 Nguyễn Quốc        Chí     XD15CTGT01  
5 1510367 Nguyễn Đỗ Cao      Cường   XD15CTGT01  
6 1510364 Nguyễn Cao         Cường   XD15CTGT01  
7 1510354 Đoàn Nguyên        Cường   XD15CTGT01  
8 1510733 Nguyễn Hải         Đăng    XD15CTGT01  
9 1510683 Ngô Thành          Đạt     XD15CTGT01  
10 1510718 Trần Quốc          Đạt     XD15CTGT01  
11 1510704 Nguyễn Trọng       Đạt     XD15CTGT01  
12 1510615 Phạm Văn           Dự      XD15CTGT01  
13 1510793 Ngô Hoàng Minh     Đức     XD15CTGT01  
14 1510825 Võ Minh            Đức     XD15CTGT01  
15 1510421 Nguyễn Công        Duệ     XD15CTGT01  
16 1510611 Trần Văn           Dương   XD15CTGT01  
17 1510598 Nguyễn Mạnh        Dương   XD15CTGT01  
18 1510456 Lê Hà Anh          Duy     XD15CTGT01  
19 1510842 Nguyễn Thái        Giang   XD15CTGT01  
20 1510908 Hồ Thanh           Hải     XD15CTGT01  
21 1510931 Phạm Ngọc          Hải     XD15CTGT01  
22 1510935 Võ Minh            Hải     XD15CTGT01  
23 1510983 Nguyễn Công        Hậu     XD15CTGT01  
24 1511058 Lê Trương Vinh     Hiển    XD15CTGT01  
25 1511070 Lê Thành           Hiệp    XD15CTGT01  
26 1511081 Trần Thế           Hinh    XD15CTGT01  
27 1511114 Đặng Thành         Hoàng   XD15CTGT01  
28 1511160 Vũ Văn             Hoàng   XD15CTGT01  
29 1511128 Nguyễn Mậu         Hoàng   XD15CTGT01  
30 1511143 Phạm Huy           Hoàng   XD15CTGT01  
31 1511196 Nguyễn             Huấn    XD15CTGT01  
32 1511312 Vũ Quang           Huy     XD15CTGT01  
33 1511225 Huỳnh Quốc         Huy     XD15CTGT01  
34 1511212 Đinh Quang         Huy     XD15CTGT01  
35 1511257 Nguyễn Lê Hoàng    Huy     XD15CTGT01  
36 1511453 Nguyễn Văn         Kha     XD15CTGT01  
37 1511469 Huỳnh Sơn          Khang   XD15CTGT01  
38 1511467 Hồ Duy             Khang   XD15CTGT01  
39 1511475 Mai Nguyễn Bảo     Khang   XD15CTGT01  
40 1511548 Trần Thanh         Khê     XD15CTGT01  
41 1511610 Võ Hoàng Sỹ        Khoa    XD15CTGT01  
42 1511593 Nguyễn Tấn         Khoa    XD15CTGT01  
43 1511600 Phạm Đăng          Khoa    XD15CTGT01  
44 1511646 Vũ Văn             Kiên    XD15CTGT01  
45 1511660 Nguyễn Phương Anh  Kiệt    XD15CTGT01  
46 1511864 Tống Phước         Lộc     XD15CTGT01  
47 1511862 Phạm Tấn           Lộc     XD15CTGT01  
48 1511872 Dương Gia          Lợi     XD15CTGT01  
49 1511802 Hoàng              Long    XD15CTGT01  
50 1511886 Cao Xuân           Luân    XD15CTGT01  
51 1511905 Nguyễn Thành       Lượng   XD15CTGT01  
52 1511946 Trần Văn           Mạnh    XD15CTGT01  
53 1511964 Đỗ Bình            Minh    XD15CTGT01  
54 1511974 Lê Khải            Minh    XD15CTGT01  
55 1512035 Phan Hoàng         Mộng    XD15CTGT01  
56 1512153 Lê Thanh           Nghĩa   XD15CTGT01  
57 1512167 Trần Văn           Nghĩa   XD15CTGT01  
58 1512161 Phạm Hữu           Nghĩa   XD15CTGT01  
59 1512147 Châu Hiếu          Nghĩa   XD15CTGT01  
           
          Ngày 05 tháng 5 năm 2016
          TRƯỞNG KHOA
           
           
          PGS. TS NGUYỄN MINH TÂM
           
TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA TP.HCM    
KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG      
           
DANH SÁCH PHÂN NGÀNH SINH VIÊN KHÓA 2015 (CHÍNH THỨC)
Bắt đầu áp dụng từ HK1 (2016-2017)
Lớp: Xây dựng Công trình giao thông (XD15CTGT02)
           
GVCN: ThS. Vũ Việt Hùng   Bộ môn: Cầu đường  
           
STT MSSV Họ & Tên LỚP GHI CHÚ
1 1512209 Nguyễn Hồ Sĩ       Nguyên  XD15CTGT02  
2 1512212 Nguyễn Lâm Gia     Nguyên  XD15CTGT02  
3 1512199 Hồ Sĩ              Nguyên  XD15CTGT02  
4 1512202 Lâm Thái           Nguyên  XD15CTGT02  
5 1512225 Trần Chí           Nguyên  XD15CTGT02  
6 1512353 Mạch Khiết         Như     XD15CTGT02  
7 1512428 Chau Si            Phone   XD15CTGT02  
8 1512495 Phạm Tài           Phú     XD15CTGT02  
9 1512491 Nguyễn Văn         Phú     XD15CTGT02  
10 1512481 Lê Đức             Phú     XD15CTGT02  
11 1512528 Nguyễn Tài Hoàng   Phúc    XD15CTGT02  
12 1512527 Nguyễn Sỹ Hồng     Phúc    XD15CTGT02  
13 1512518 Ngô Hoàng          Phúc    XD15CTGT02  
14 1512505 Đỗ Vĩnh            Phúc    XD15CTGT02  
15 1512621 Võ Đình            Phước   XD15CTGT02  
16 1512589 Nguyễn Nam         Phương  XD15CTGT02  
17 1512709 Lê Đình            Quốc    XD15CTGT02  
18 1512750 Nguyễn Văn         Quý     XD15CTGT02  
19 1512768 Trần Ngọc Như      Quỳnh   XD15CTGT02  
20 1512759 Nguyễn Hoàng       Quỳnh   XD15CTGT02  
21 1512779 Đoàn Quốc          Sang    XD15CTGT02  
22 1512899 Phạm Văn           Tài     XD15CTGT02  
23 1512912 Dương Quốc         Tâm     XD15CTGT02  
24 1513141 Phạm Minh          Thắng   XD15CTGT02  
25 1513052 Nguyễn Thuận       Thành   XD15CTGT02  
26 1513054 Nguyễn Tiến        Thành   XD15CTGT02  
27 1513077 Lê Thị Thanh       Thảo    XD15CTGT02  
28 1513074 Đinh Văn           Thảo    XD15CTGT02  
29 1513171 Cao Thái           Thiên   XD15CTGT02  
30 1513185 Thái Thuận         Thiên   XD15CTGT02  
31 1513207 Nguyễn Hữu         Thiện   XD15CTGT02  
32 1513217 Phan Chánh         Thiện   XD15CTGT02  
33 1513258 Nguyễn Hoàng       Thịnh   XD15CTGT02  
34 1513283 Nguyễn Hoàng       Thọ     XD15CTGT02  
35 1513287 Đỗ Thanh           Thông   XD15CTGT02  
36 1513331 Đoàn Quang         Thuận   XD15CTGT02  
37 1513452 Nguyễn Thành       Tiến    XD15CTGT02  
38 1513502 Trần Phú           Tín     XD15CTGT02  
39 1513525 Đinh Trí           Toàn    XD15CTGT02  
40 1513562 Bùi Thị Mỹ         Trang   XD15CTGT02  
41 1513681 Trương Ngôn        Trí     XD15CTGT02  
42 1513618 Nguyễn Minh        Triết   XD15CTGT02  
43 1513702 Nguyễn Đỗ          Trọng   XD15CTGT02  
44 1513803 Nguyễn Thế         Trực    XD15CTGT02  
45 1513747 Trần Minh          Trung   XD15CTGT02  
46 1513721 Nguyễn Chí         Trung   XD15CTGT02  
47 1513753 Võ Minh            Trung   XD15CTGT02  
48 1513866 Quách Huỳnh Anh    Tuấn    XD15CTGT02  
49 1513875 Trần Quốc          Tuấn    XD15CTGT02  
50 1513846 Nguyễn Quốc        Tuấn    XD15CTGT02  
51 1513956 Lương Thanh        Tùng    XD15CTGT02  
52 1513959 Nguyễn Mậu Minh    Tùng    XD15CTGT02  
53 1513894 Lê Ngọc Anh        Tuyên   XD15CTGT02  
54 1514026 Đặng Văn           Việt    XD15CTGT02  
55 1514056 Lâm Minh           Vinh    XD15CTGT02  
56 1514116 Nguyễn Thọ Quốc    Vũ      XD15CTGT02  
57 1514115 Nguyễn Thế         Vũ      XD15CTGT02  
          Ngày 05 tháng 5 năm 2016
          TRƯỞNG KHOA
           
           
          PGS. TS NGUYỄN MINH TÂM
           
TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA TP.HCM    
KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG      
           
DANH SÁCH PHÂN NGÀNH SINH VIÊN KHÓA 2015 (CHÍNH THỨC)
Bắt đầu áp dụng từ HK1 (2016-2017)
Lớp: Kỹ thuật Công trình biển (XD15CB)
           
GVCN: Đoàn Đình Tuyết Trang   Bộ môn: Cảng Công trình biển  
           
STT MSSV Họ & Tên LỚP GHI CHÚ
1 1510003 Đinh Duy Thành     An      XD15CB  
2 1510207 Đặng Công          Bằng    XD15CB  
3 1510348 Dương Văn          Cường   XD15CB  
4 1410449 Nguyễn Mạnh        Cường   XD15CB  
5 1510647 Phạm Phúc          Đại     XD15CB  
6 1510680 Lê Tấn             Đạt     XD15CB  
7 1510692 Nguyễn Thành       Đạt     XD15CB  
8 1510748 Nguyễn Tuấn        Điệp    XD15CB  
9 1510788 Lê Thành           Đức     XD15CB  
10 1510512 Võ Đình            Duy     XD15CB  
11 1510451 Huỳnh Trương Ngọc  Duy     XD15CB  
12 1510863 Hoàng Văn          Hà      XD15CB  
13 1510867 Lê Vũ Thanh        Hà      XD15CB  
14 1510892 Lù Nhân            Hào     XD15CB  
15 1510893 Ngô Anh            Hào     XD15CB  
16 1511005 Huỳnh Minh         Hiếu    XD15CB  
17 1511018 Nguyễn Minh        Hiếu    XD15CB  
18 1511132 Nguyễn Ngọc        Hoàng   XD15CB  
19 1511366 Phan Quang         Hùng    XD15CB  
20 1511365 Nguyễn Việt        Hùng    XD15CB  
21 1511390 Lê Bảo             Hưng    XD15CB  
22 1511381 Đào Trung          Hưng    XD15CB  
23 1511255 Nguyễn Khánh       Huy     XD15CB  
24 1511474 Lý Hoàng           Khang   XD15CB  
25 1511509 Ngô Quang          Khánh   XD15CB  
26 1511597 Phan Thanh         Khoa    XD15CB  
27 1511781 Trần Khánh         Linh    XD15CB  
28 1511880 Lê Ngọc            Lợi     XD15CB  
29 1511818 Nguyễn Văn Hoàng   Long    XD15CB  
30 1511963 Đoàn Công          Minh    XD15CB  
31 1512076 Ngô Hoài           Nam     XD15CB  
32 1512223 Tăng Thế           Nguyên  XD15CB  
33 1512211 Nguyễn Khôi        Nguyên  XD15CB  
34 1512343 Lý Thị Tuyết       Nhung   XD15CB  
35 1512376 Nguyễn Anh         Nhựt    XD15CB  
36 1512379 Trần Minh          Nhựt    XD15CB  
37 1512415 Tạ Tấn             Phát    XD15CB  
38 1512431 Cao Duy            Phong   XD15CB  
39 1512443 Ngô Văn            Phong   XD15CB  
40 1512661 Trần Nhựt Vinh     Quang   XD15CB  
41 1512864 Nguyễn Văn         Sở      XD15CB  
42 1512842 Nguyễn Hồng        Sơn     XD15CB  
43 1512893 Nguyễn Văn         Tài     XD15CB  
44 1512925 Nguyễn Minh        Tâm     XD15CB  
45 1512978 Nguyễn Ngọc        Tấn     XD15CB  
46 1513110 Đỗ Thị             Thắm    XD15CB  
47 1513134 Nguyễn Minh        Thắng   XD15CB  
48 1513102 Lại Công           Thạnh   XD15CB  
49 1513206 Nguyễn Hữu         Thiện   XD15CB  
50 1513221 Quách Hữu          Thiện   XD15CB  
51 1513532 Huỳnh Đức          Toàn    XD15CB  
52 1513572 Nguyễn Thị Huệ     Trang   XD15CB  
53 1513663 Nguyễn Minh        Trí     XD15CB  
54 1513815 Đồng Cao Minh      Tuấn    XD15CB  
55 1513950 Huỳnh Duy          Tùng    XD15CB  
56 1514029 Hồ Đức             Việt    XD15CB  
57 1514034 Lê Phước           Việt    XD15CB  
58 1514036 Mai Xuân           Việt    XD15CB  
59 1514073 Phạm Quốc          Vinh    XD15CB  
60 1514075 Trần Lê            Vinh    XD15CB  
          Ngày 05 tháng 5 năm 2016
          TRƯỞNG KHOA
           
           
          PGS. TS NGUYỄN MINH TÂM
           
TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA TP.HCM    
KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG      
           
DANH SÁCH PHÂN NGÀNH SINH VIÊN KHÓA 2015 (CHÍNH THỨC)
Bắt đầu áp dụng từ HK1 (2016-2017)
Lớp: Kỹ thuật Công trình thủy (XD15CTT)
           
GVCN: ThS. Nguyễn Quang Trường Bộ môn: Kỹ thuật & QLTài nguyên nước  
           
STT MSSV Họ & Tên LỚP GHI CHÚ
1 1410306 Trần Trọng         Bình    XD15CTT  
2 1510311 Lâm                Chôm    XD15CTT  
3 1510650 Trần Quang         Đại     XD15CTT  
4 1510724 Võ Hữu             Đạt     XD15CTT  
5 1510778 Hồ Sỹ              Đức     XD15CTT  
6 1510550 Đặng Trần Quốc     Dũng    XD15CTT  
7 1510442 Đoàn Ngọc          Duy     XD15CTT  
8 1510500 Tạ Hoàng           Duy     XD15CTT  
9 1510882 Thái Sơn           Hà      XD15CTT  
10 1511009 Lê                 Hiếu    XD15CTT  
11 1511169 Nguyễn Thanh       Hòa     XD15CTT  
12 1511944 Nguyễn Hữu         Mạnh    XD15CTT  
13 1512027 Trịnh Tấn Anh      Minh    XD15CTT  
14 1512077 Nguyễn Bảo         Nam     XD15CTT  
15 1512088 Nguyễn Hữu         Nam     XD15CTT  
16 1512095 Nguyễn Văn         Nam     XD15CTT  
17 1512318 Nguyễn Thị ý       Nhi     XD15CTT  
18 1512463 Văn Thành          Phong   XD15CTT  
19 1512629 Trương Thành       Quan    XD15CTT  
20 1512707 Lê Anh             Quốc    XD15CTT  
21 1512803 Phạm Văn           Sang    XD15CTT  
22 1514188 Đoàn Hải           Tài     XD15CTT  
23 1513160 Nguyễn Anh         Thi     XD15CTT  
24 1513409 Trần Minh          Thức    XD15CTT  
25 1513439 Lê Minh            Tiến    XD15CTT  
26 1513514 Lê Thanh           Tình    XD15CTT  
27 1513659 Lê Thanh Đức       Trí     XD15CTT  
28 1513672 Phan Minh          Trí     XD15CTT  
29 1513729 Nguyễn Thanh       Trung   XD15CTT  
30 1513797 Võ Chí             Trường  XD15CTT  
31 1414378 Hoàng Nhật         Tuấn    XD15CTT  
32 1513974 Trang Văn          Tưởng   XD15CTT  
33 1514107 Nguyễn             Vũ      XD15CTT  
34 1514159 Bùi Thị Hoàng      Xuân    XD15CTT  
35 1410569 Lưu Thế Duy     XD15CTT SV Có QĐ tạm đừng HK2-14-15
          Ngày 05 tháng 5 năm 2016
          TRƯỞNG KHOA
           
           
          PGS. TS NGUYỄN MINH TÂM
           
TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA TP.HCM    
KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG      
           
DANH SÁCH PHÂN NGÀNH SINH VIÊN KHÓA 2015 (CHÍNH THỨC)
Bắt đầu áp dụng từ HK1 (2016-2017)
Lớp: Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (XD15CSHT)
           
GVCN: ThS. Phan Quang Hưng   Bộ môn: Kỹ thuật & QLTài nguyên nước  
           
STT MSSV Họ & Tên LỚP GHI CHÚ
1 1510013 Ngô Hoàng          An      XD15CSHT  
2 1510167 Nguyễn Chí         Bảo     XD15CSHT  
3 1510722 Trương Thái Quân   Đạt     XD15CSHT  
4 1510714 Tô Thái            Đạt     XD15CSHT  
5 1510669 Hà Tiến            Đạt     XD15CSHT  
6 1510672 Huỳnh Tấn          Đạt     XD15CSHT  
7 1510587 Đinh Như Trùng     Dương   XD15CSHT  
8 1510941 Đỗ Đoàn Khánh      Hảo     XD15CSHT  
9 1511031 Phạm Văn           Hiếu    XD15CSHT  
10 1511110 Dương Huy          Hoàng   XD15CSHT  
11 1511185 Dương Văn          Hội     XD15CSHT  
12 1511374 Trần Huy           Hùng    XD15CSHT  
13 1511303 Trương Công Gia    Huy     XD15CSHT  
14 1511275 Phan Quốc          Huy     XD15CSHT  
15 1511287 Phạm Văn           Huy     XD15CSHT  
16 1511217 Hoàng Đình         Huy     XD15CSHT  
17 1511447 Dương Vĩnh         Kha     XD15CSHT  
18 1511517 Phan Lê Quang      Khánh   XD15CSHT  
19 1511553 Phùng Khắc         Khiêm   XD15CSHT  
20 1511625 Nguyễn Văn         Khôn    XD15CSHT  
21 1511740 Hoàng Văn          Linh    XD15CSHT  
22 1512238 Võ Mỹ              Nguyệt  XD15CSHT  
23 1512280 Trương Chí         Nhân    XD15CSHT  
24 1512239 Trần Ngọc          Nhanh   XD15CSHT  
25 1512335 Trần Phan Minh     Nhơn    XD15CSHT  
26 1512429 Bùi Thanh          Phong   XD15CSHT  
27 1512507 Hoàng Nghinh       Phúc    XD15CSHT  
28 1512586 Nguyễn Hữu         Phương  XD15CSHT  
29 1512691 Trần Minh          Quân    XD15CSHT  
30 1512718 Nguyễn Văn         Quốc    XD15CSHT  
31 1512735 Bùi Xuân           Quyền   XD15CSHT  
32 1512846 Nguyễn Phát        Sơn     XD15CSHT  
33 1513144 Trần Chiến         Thắng   XD15CSHT  
34 1512984 Đinh Văn Quốc      Thanh   XD15CSHT  
35 1513059 Phan Đình          Thành   XD15CSHT  
36 1513246 Lê Đăng            Thịnh   XD15CSHT  
37 1513281 Hoàng Hữu          Thọ     XD15CSHT  
38 1513401 Danh               Thượng  XD15CSHT  
39 1513367 Lê Thanh           Thủy    XD15CSHT  
40 1513711 Đặng Ngọc          Trung   XD15CSHT  
41 1513860 Phạm Đắc           Tuấn    XD15CSHT  
42 1513951 Hứa Hoàng          Tùng    XD15CSHT  
43 1513977 Trần Quang         Tỷ      XD15CSHT  
44 1514069 Nguyễn Thế         Vinh    XD15CSHT  
45 1514092 Bùi Tiến           Vũ      XD15CSHT  
           
          Ngày 05 tháng 5 năm 2016
          TRƯỞNG KHOA
           
           
          PGS. TS NGUYỄN MINH TÂM

 

TTAD logo.jpglogo_techdcons-01.pngLOGO VIDRACON 2016-01-01b.pngcong ty C and T.jpg16_ tyvietdang-logo.jpg15_ ach-logo.png14_ Goworl Travel.png13_Travico.gif12_ Tiến An.jpg11_ FUJITA.jpeg10_ Nam Hung.png9_ Straco.jpeg8_ MTT.gif7_ Huu Du.JPG6_ LO GO - CONG TRINH.jpg5_ SCQC3- VUÔNG.jpg4_ SCQC2 - vuông.jpg3_ Transimex.png2_ cao su dong Nai.jpg1_ Accord.pngnha viet ben tre.jpgcong ty TVT.jpgcong ty secoin.pngcong ty Master builder.pngcong ty Kizuna.pngcong CPE.png7_ Logo Antaco_New_FA-02(1).jpg5_ cofico(1).png24_ CBM.png23_ Aliance.jpg21_ nha xinh.jpg18_ Truong Thang.jpg17_ Thanh nien.png15_ LOGO HOCONS CHUAN.jpg14_ Idco.jpeg13_ NCC.jpg11_ Logo U&I.jpg10_ LOGO MAXDrill.JPG9_ logo HNP.jpeg8_ Logo DP Arch.JPG7_ Logo Antaco_New_FA-02.jpg6_ LACONS - Logo dai 2.jpg5_ cofico.png4_ Nha Dat.pngreactec.jpgcong ty Tekcom.jpgcong ty Eblock.jpg181519logo.jpg14_ Hung Loc Phat.JPG11_ Tradeco.jpg9_ Gia Thuy Logo.jpg7_ nagecco.jpg6_ logo BMB.png5_ logo ICIC.jpg4_ BACHY-SOLETANCHE-VIETNAM---LOGO---icon-above-COLOUR.jpgc0ng ty 610.png7_ Logo_PhucKhangCorporation_NhaPhatTrienCongTrinhXanh_G-01.pngViglacera.pngLe Phan.jpgHoa Binh.jpgdai dung.jpg12_ logo_cc1.jpg9_ an phong.jpg8_ LOGO ATAD 2016.png5_ Logo With Border_SAIGON RDC_(Large).jpg4_ ACSC.png3b_ Ton dong A.png3_ Logo BlueScope.jpg2_ Thaun viet.jpgimage001.jpglogo ricons.pnglogo vuong hai.pnglogo FDC.jpglo go unicons.pnglogo coteccons.pngJSP logo.pngJFE.png1.jpg
Sơ đồ websiteRSSDiễn đànLiên hệ