Số lượt truy cập: 1322560
10
5
2017
Kết quả phân ngành nhóm ngành Kỹ thuật xây dựng K2016 (Chính thức)

THÔNG BÁO

- Kết quả phân ngành (chính thức) của sinh viên K2016, nhóm ngành Kỹ thuật xây dựng.

TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA TP.HCM      
KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG      
DANH SÁCH PHÂN NGÀNH SINH VIÊN KHÓA 2016 (CHÍNH THỨC)
Bắt đầu áp dụng từ HK1 (2017-2018)
Lớp: Kỹ sư tài năng Kỹ thuật công trình Xây dựng  (XD16TNCTXD)
           
GVCN: TS. Hồ Đức Duy   Bộ môn: Công trình  
           
STT MSSV Họ & Tên LỚP GHI CHÚ
1 1610030 Bùi Quang          Anh     XD16TNCTXD  
2 1610697 Nguyễn Tiến        Đăng    XD16TNCTXD  
3 1610398 Phạm Thành         Danh    XD16TNCTXD  
4 1610480 Nguyễn Minh        Duy     XD16TNCTXD  
5 1610858 Nguyễn Thái Yên    Hà      XD16TNCTXD  
6 1610917 Nguyễn Văn         Hải     XD16TNCTXD  
7 1610900 Lê Chí             Hải     XD16TNCTXD  
8 1611016 Lê Phước           Hiếu    XD16TNCTXD  
9 1611199 Đặng Thích         Học     XD16TNCTXD  
10 1611408 Nguyễn Phi         Hùng    XD16TNCTXD  
11 1611418 Trần Mạnh          Hùng    XD16TNCTXD  
12 1611250 Huỳnh Quốc         Huy     XD16TNCTXD  
13 1611375 Nguyễn             Huynh   XD16TNCTXD  
14 1611530 Nguyễn Tuấn        Khanh   XD16TNCTXD  
15 1611562 Võ Văn Tường       Khánh   XD16TNCTXD  
16 1611760 Vũ Xuân            Lâm     XD16TNCTXD  
17 1611782 Nguyễn Trí         Lễ      XD16TNCTXD  
18 1612029 Nguyễn Đức Quang   Minh    XD16TNCTXD  
19 1612229 Văn Đại            Nghĩa   XD16TNCTXD  
20 1612333 Bùi Văn            Nhân    XD16TNCTXD  
21 1612368 Phạm Minh          Nhân    XD16TNCTXD  
22 1612484 Phùng Minh         Nhựt    XD16TNCTXD  
23 1612518 Lê Nguyên          Phát    XD16TNCTXD  
24 1612578 Nguyễn Trần Hoài   Phong   XD16TNCTXD  
25 1612570 Mai Thanh          Phong   XD16TNCTXD  
26 1612606 Lưu Văn            Phú     XD16TNCTXD  
27 1612729 Hoàng Ngọc         Phước   XD16TNCTXD  
28 1612700 Nguyễn Hữu         Phương  XD16TNCTXD  
29 1612839 Trương Đại Phú     Quí     XD16TNCTXD  
30 1612900 Lê Thị Như         Quỳnh   XD16TNCTXD  
31 1612930 Nguyễn Hoàng       Sang    XD16TNCTXD  
32 1612941 Dương Văn          Sanh    XD16TNCTXD  
33 1612992 Trương Hồng        Sơn     XD16TNCTXD  
34 1613037 Phan Hoàng         Tặng    XD16TNCTXD  
35 1613131 Võ Ngọc            Thanh   XD16TNCTXD  
36 1613635 Nguyễn Văn         Trang   XD16TNCTXD  
37 1613896 Nguyễn Duy         Tuấn    XD16TNCTXD  
           
          Ngày 8 tháng 5 năm 2017
          TRƯỞNG KHOA
           
           
          PGS. TS NGUYỄN MINH TÂM

 

DANH SÁCH PHÂN NGÀNH SINH VIÊN KHÓA 2016 (CHÍNH THỨC)
Bắt đầu áp dụng từ HK1 (2017-2018)
Lớp: Kỹ sư tài năng Kỹ thuật công trình giao thông (XD16TNGT)
           
GVCN: TS. Lê Bá Khánh     Bộ môn: Cầu đường
           
STT MSSV Họ & Tên LỚP GHI CHÚ
1 1610135 Huỳnh Lê Chu       Ân      XD16TNCTGT  
2 1610258 Trần Phong         Cầm     XD16TNCTGT  
3 1610508 Trần Phúc          Duy     XD16TNCTGT  
5 1611249 Huỳnh Lê           Huy     XD16TNCTGT  
6 1611578 Nguyễn Văn         Khải    XD16TNCTGT  
7 1612105 Lê Hoàng           Nam     XD16TNCTGT  
8 1612152 Nguyễn             Ngà     XD16TNCTGT  
9 1612269 Bạch Thanh         Nguyên  XD16TNCTGT  
10 1512411 Phan Thành         Phát    XD16TNCTGT  
11 1612647 Nguyễn Đức         Phúc    XD16TNCTGT  
12 1612669 Trần Văn Hồng      Phúc    XD16TNCTGT  
13 1612942 Đinh Văn           Sáng    XD16TNCTGT  
14 1613308 Nguyễn Đức         Thiên   XD16TNCTGT  
15 1613497 Nguyễn Trọng       Thức    XD16TNCTGT  
16 1613740 Nguyễn Minh        Trí     XD16TNCTGT  
17 1610573 Cao Văn            Dương   XD16TNCTGT  
18 1611637 Tạ Anh             Khoa    XD16TNCTGT  
           
          Ngày 8 tháng 5 năm 2017
          TRƯỞNG KHOA
           
           
          PGS. TS NGUYỄN MINH TÂM

 

DANH SÁCH PHÂN NGÀNH SINH VIÊN KHÓA 2016 (CHÍNH THỨC)  
Bắt đầu áp dụng từ HK1 (2017-2018)
Lớp: Kỹ thuật Công trình Xây dựng (XD16CTXD01)
           
GVCN: TS. Lê Trọng Nghĩa   Bộ môn: Địa Cơ Nền Móng  
           
STT MSSV Họ & Tên LỚP GHI CHÚ
1 1610125 Nguyễn Vũ          ái      XD16CTXD01  
2 1610052 Lâm Quang Phúc     Anh     XD16CTXD01  
3 1610078 Nguyễn Minh Tuấn   Anh     XD16CTXD01  
4 1610039 Đỗ Nguyễn Giang    Anh     XD16CTXD01  
5 1610057 Lê Hoàng           Anh     XD16CTXD01  
6 1610036 Đặng Võ Trâm       Anh     XD16CTXD01  
7 1610117 Võ Khắc Lê         Anh     XD16CTXD01  
8 1610164 Huỳnh Huyền Gia    Bảo     XD16CTXD01  
9 1510215 Trần Văn           Bến     XD16CTXD01  
10 1610239 Nguyễn Thanh       Bình    XD16CTXD01  
11 1610234 Ngô Xuân           Bình    XD16CTXD01  
12 1610325 Trần Nguyên        Chương  XD16CTXD01  
13 1610319 Đỗ Văn             Chương  XD16CTXD01  
14 1610362 Ngô Quốc           Cường   XD16CTXD01  
15 1610358 Lê Đại             Cường   XD16CTXD01  
16 1610603 Trương Sĩ          Đan     XD16CTXD01  
17 1610638 Lê Thành           Đạt     XD16CTXD01  
18 1610784 Nguyễn Việt        Đức     XD16CTXD01  
19 1610809 Vũ Hồng            Đức     XD16CTXD01  
20 1610567 Vũ Tiến            Dũng    XD16CTXD01  
21 1610462 Nguyễn Anh         Duy     XD16CTXD01  
22 1610466 Nguyễn Đạt         Duy     XD16CTXD01  
23 1610525 Ngô Thị Bích       Duyên   XD16CTXD01  
24 1610912 Nguyễn Lê Hoàng    Hải     XD16CTXD01  
25 1611088 Võ Thị             Hiền    XD16CTXD01  
26 1611094 Phan Công          Hiển    XD16CTXD01  
27 1611103 Nguyễn Hồng        Hiệp    XD16CTXD01  
28 1611098 Bùi Chính          Hiệp    XD16CTXD01  
29 1611010 La Thái Trung      Hiếu    XD16CTXD01  
30 1611204 Phạm Đông          Hồ      XD16CTXD01  
31 1611187 Đinh Ngọc          Hòa     XD16CTXD01  
32 1611196 Trần Nhựt          Hòa     XD16CTXD01  
33 1611131 Phạm Văn           Hoài    XD16CTXD01  
34 1611129 Lê Thương          Hoài    XD16CTXD01  
35 1611128 Lê Thị Thu         Hoài    XD16CTXD01  
36 1611158 Nguyễn Lê          Hoàng   XD16CTXD01  
37 1611437 Nguyễn Thái Khánh  Hưng    XD16CTXD01  
38 1611271 Ngô Hoàng          Huy     XD16CTXD01  
39 1611333 Trần Đức           Huy     XD16CTXD01  
40 1611259 Lê Hữu Quang       Huy     XD16CTXD01  
41 1611378 Nguyễn Chí         Huỳnh   XD16CTXD01  
42 1611503 Lê Nhất            Khang   XD16CTXD01  
43 1611527 Vương Chấn         Khang   XD16CTXD01  
44 1611545 Nguyễn             Khánh   XD16CTXD01  
45 1611543 Lê Minh            Khánh   XD16CTXD01  
46 1611633 Phạm Trần Đăng     Khoa    XD16CTXD01  
47 1611703 Nguyễn Tuấn        Kiệt    XD16CTXD01  
48 1611694 Lê Tuấn            Kiệt    XD16CTXD01  
49 1611740 Nguyễn Hoàng       Lâm     XD16CTXD01  
50 1611780 Nguyễn Ngọc        Lễ      XD16CTXD01  
51 1611840 Trương Thị Mỹ      Linh    XD16CTXD01  
52 1611869 Nguyễn Huy         Long    XD16CTXD01  
53 1611865 Lê Hồ Hoàng        Long    XD16CTXD01  
54 1611851 Bùi Huỳnh          Long    XD16CTXD01  
55 1611954 Hoàng Khắc         Lưu     XD16CTXD01  
56 1612053 Trần Nhật          Minh    XD16CTXD01  
57 1612145 Vũ Hoàng           Nam     XD16CTXD01  
58 1612100 Lại Thế Phương     Nam     XD16CTXD01  
59 1612187 Võ Vĩnh            Nghi    XD16CTXD01  
           
          Ngày 8 tháng 5 năm 2017
          TRƯỞNG KHOA
           
           
          PGS. TS NGUYỄN MINH TÂM

 

DANH SÁCH PHÂN NGÀNH SINH VIÊN KHÓA 2015 (CHÍNH THỨC)  
Bắt đầu áp dụng từ HK1 (2016-2017)
Lớp: Kỹ thuật Công trình Xây dựng (XD16CTXD02)
           
GVCN: TS. Trần Minh Thi   Bộ môn: Sức Bền Kết Cấu  
           
STT MSSV Họ & Tên LỚP GHI CHÚ
1 1612184 Phan Hoàng         Nghi    XD16CTXD02  
2 1612203 Lê Văn             Nghĩa   XD16CTXD02  
3 1612289 Nguyễn Khôi        Nguyên  XD16CTXD02  
4 1612376 Trương Trần Đệ     Nhất    XD16CTXD02  
5 1612526 Nguyễn Lưu Vĩnh    Phát    XD16CTXD02  
6 1612615 Nguyễn Thiên       Phú     XD16CTXD02  
7 1612652 Nguyễn Hoàng       Phúc    XD16CTXD02  
8 1612815 Nguyễn Đình        Quân    XD16CTXD02  
9 1612802 Doãn Anh           Quân    XD16CTXD02  
10 1612766 Ngô Nhật           Quang   XD16CTXD02  
11 1612793 Trần Văn           Quang   XD16CTXD02  
12 1612781 Phan Duy           Quang   XD16CTXD02  
13 1612769 Nguyễn Minh        Quang   XD16CTXD02  
14 1612846 Nguyễn Chí         Quốc    XD16CTXD02  
15 1612895 Trần Lê            Quý     XD16CTXD02  
16 1612970 Nguyễn Kim         Sơn     XD16CTXD02  
17 1612968 Nguyễn Hồng        Sơn     XD16CTXD02  
18 1613045 Huỳnh Tấn          Tâm     XD16CTXD02  
19 1613040 Đặng Minh          Tâm     XD16CTXD02  
20 1613050 Lê Viết Thành      Tâm     XD16CTXD02  
21 1613079 Hồ Nhật            Tân     XD16CTXD02  
22 1613092 Phan Văn Nhật      Tân     XD16CTXD02  
23 1613081 Huỳnh Nhật         Tân     XD16CTXD02  
24 1613283 Nguyễn Văn         Thân    XD16CTXD02  
25 1613267 Nguyễn Quốc        Thắng   XD16CTXD02  
26 1613129 Trần Nhã           Thanh   XD16CTXD02  
27 1613127 Trần Ngọc          Thanh   XD16CTXD02  
28 1613243 Nguyễn Quang       Thạnh   XD16CTXD02  
29 1613298 Phan Công          Thi     XD16CTXD02  
30 1613338 Cao Văn            Thịnh   XD16CTXD02  
31 1613362 Phan Trường        Thịnh   XD16CTXD02  
32 1613382 Đoàn Quốc          Thọ     XD16CTXD02  
33 1613471 Nguyễn Ngọc Minh   Thư     XD16CTXD02  
34 1613543 Trần Hữu           Tiến    XD16CTXD02  
35 1613562 Huỳnh Lộc          Tín     XD16CTXD02  
36 1613578 Lương Văn          Tính    XD16CTXD02  
37 1613753 Trừ Mai            Trí     XD16CTXD02  
38 1613726 Lê Thái Minh       Trí     XD16CTXD02  
39 1613687 Hoàng Hải          Triều   XD16CTXD02  
40 1613775 Trần Minh          Trọng   XD16CTXD02  
41 1613782 Huỳnh Tấn          Trung   XD16CTXD02  
42 1613792 Lưu Đức            Trung   XD16CTXD02  
43 1613975 Nguyễn Thanh       Tú      XD16CTXD02  
44 1613932 Trần Quốc          Tuấn    XD16CTXD02  
45 1613868 Cao Anh            Tuấn    XD16CTXD02  
46 1613928 Trần Anh           Tuấn    XD16CTXD02  
47 1613916 Phan Văn           Tuấn    XD16CTXD02  
48 1613929 Trần Duy           Tuấn    XD16CTXD02  
49 1614009 Quách Duy Phương   Tùng    XD16CTXD02  
50 1613940 Phan Thị Cẩm       Tuyên   XD16CTXD02  
51 1613943 Hoàng Văn          Tuyến   XD16CTXD02  
52 1614128 Phạm Đình Quang    Vinh    XD16CTXD02  
53 1614149 Dương Hồ           Vũ      XD16CTXD02  
54 1614244 Trần Hải           Yến     XD16CTXD02  
           
          Ngày 8 tháng 5 năm 2017
          TRƯỞNG KHOA
           
           
          PGS. TS NGUYỄN MINH TÂM

 

DANH SÁCH PHÂN NGÀNH SINH VIÊN KHÓA 2016 (CHÍNH THỨC)
Bắt đầu áp dụng từ HK1 (2017-2018)
Lớp: Xây dựng Công trình Giao thông (XD16CTGT)
           
GVCN: ThS. Hồ Thị Lan Hương   Bộ môn: Cầu đường  
           
STT MSSV Họ & Tên LỚP GHI CHÚ
1 1610002 Hồ Sĩ              An      XD16CTGT  
2 1610151 Nguyễn Văn         Ba      XD16CTGT  
3 1610156 Dương Văn          Bảo     XD16CTGT  
4 1610688 Huỳnh Ngọc         Đăng    XD16CTGT  
5 1610682 Võ Tất             Đạt     XD16CTGT  
6 1610684 Vũ Văn             Đạt     XD16CTGT  
7 1610767 Lê Minh            Đức     XD16CTGT  
8 1610581 Lê Minh            Dương   XD16CTGT  
9 1610438 Dương Minh         Duy     XD16CTGT  
10 1610813 Đào Xuân           Giang   XD16CTGT  
11 1610973 Lê Công            Hậu     XD16CTGT  
12 1611018 Lê Thanh           Hiếu    XD16CTGT  
13 1611114 Trịnh Thanh        Hiệu    XD16CTGT  
14 1611424 Lâm Thành          Hưng    XD16CTGT  
15 1611422 Huỳnh Minh         Hưng    XD16CTGT  
16 1611356 Võ Thanh           Huy     XD16CTGT  
17 1611509 Nguyễn Đình An     Khang   XD16CTGT  
18 1611602 Lê Anh             Khoa    XD16CTGT  
19 1611674 Nguyễn Hoàng Tùng  Khương  XD16CTGT  
20 1611742 Nguyễn Phúc Phi    Lâm     XD16CTGT  
21 1611843 Võ Văn             Linh    XD16CTGT  
22 1611883 Trịnh Văn          Long    XD16CTGT  
23 1612027 Nguyễn Đức         Minh    XD16CTGT  
24 1612137 Trần Nhật          Nam     XD16CTGT  
25 1612166 Nguyễn Hoàng Thu   Ngân    XD16CTGT  
26 1612312 Võ Phong           Nguyên  XD16CTGT  
27 1612366 Phan Vinh          Nhân    XD16CTGT  
28 1612357 Nguyễn Thanh       Nhân    XD16CTGT  
29 1612353 Nguyễn Hữu         Nhân    XD16CTGT  
30 1612539 Trần Tấn           Phát    XD16CTGT  
31 1612548 Nguyễn Nhựt        Phi     XD16CTGT  
32 1612663 Phạm Thiên         Phúc    XD16CTGT  
33 1612845 Ngô Chí            Quốc    XD16CTGT  
34 1612965 Lê Văn Hồng        Sơn     XD16CTGT  
35 1613000 Lê Công Văn        Sỹ      XD16CTGT  
36 1613024 Nguyễn Văn         Tài     XD16CTGT  
37 1613154 Nguyễn Vĩnh        Thái    XD16CTGT  
38 1613285 Nguyễn Hoàng       Thật    XD16CTGT  
39 1613340 Đặng Đình          Thịnh   XD16CTGT  
40 1613351 Nguyễn Diệp        Thịnh   XD16CTGT  
41 1613531 Nguyễn Đình        Tiến    XD16CTGT  
42 1613559 Đỗ Hữu             Tín     XD16CTGT  
43 1613728 Lê Văn             Trí     XD16CTGT  
44 1613855 Đào Lê             Trực    XD16CTGT  
45 1613788 Lê Minh            Trung   XD16CTGT  
46 1613831 Bùi Phạm Tuấn Duy  Trường  XD16CTGT  
47 1613959 Bùi Minh           Tú      XD16CTGT  
48 1613919 Phạm Huỳnh Minh    Tuấn    XD16CTGT  
49 1614105 Trần Quốc          Việt    XD16CTGT  
50 1614102 Thái Ngọc          Việt    XD16CTGT  
           
          Ngày 8 tháng 5 năm 2017
          TRƯỞNG KHOA
           
           
          PGS. TS NGUYỄN MINH TÂM

 

DANH SÁCH PHÂN NGÀNH SINH VIÊN KHÓA 2016 (CHÍNH THỨC)
Bắt đầu áp dụng từ HK1 (2017-2018)
Lớp: Kỹ thuật Công trình biển (XD16CB)
           
GVCN: TS. Đặng Đăng Trình   Bộ môn: Cảng Công trình biển  
           
STT MSSV Họ & Tên LỚP GHI CHÚ
1 1610026 Võ Đình            An      XD16CB  
2 1610086 Nguyễn Tiến        Anh     XD16CB  
3 1610041 Hoàng Đức Tuấn     Anh     XD16CB  
4 1610323 Lê Duy             Chương  XD16CB  
5 1610343 Bùi Chí            Cường   XD16CB  
6 1610607 Hồ Văn             Đại     XD16CB  
7 1610680 Trương Ngọc        Đạt     XD16CB  
8 1610756 Hoàng Văn          Đức     XD16CB  
9 1610476 Nguyễn Hồ Hồng     Duy     XD16CB  
10 1610497 Phan Minh          Duy     XD16CB  
11 1610883 Nguyễn Xuân        Hào     XD16CB  
12 1611027 Nguyễn Chí         Hiếu    XD16CB  
13 1611176 Phù Nhật           Hoàng   XD16CB  
14 1611399 Mai Quang          Hùng    XD16CB  
15 1611476 Phạm Đình          Hướng   XD16CB  
16 1611337 Trần Kiến          Huy     XD16CB  
17 1611511 Nguyễn Hoàng Vĩ    Khang   XD16CB  
18 1611523 Trần Quốc Long     Khang   XD16CB  
19 1611611 Lý Đăng            Khoa    XD16CB  
20 1611775 Trần Đình          Lập     XD16CB  
21 1611920 Nguyễn Phát        Lợi     XD16CB  
22 1611961 Trần Trí           Lực     XD16CB  
23 1612252 Nguyễn Văn         Ngọc    XD16CB  
24 1612515 Hà Tấn             Phát    XD16CB  
25 1612558 Nguyễn Đào Thế     Phiệt   XD16CB  
26 1612583 Phan Thanh         Phong   XD16CB  
27 1612586 Tô Văn             Phong   XD16CB  
28 1612787 Tạ Nhật            Quang   XD16CB  
29 1612936 Thái Hữu           Sang    XD16CB  
30 1612966 Mai Nhật           Sơn     XD16CB  
31 1613025 Phạm Hồng          Tài     XD16CB  
32 1613030 Trần Kim           Tài     XD16CB  
33 1613082 Lâm Duy            Tân     XD16CB  
34 1613158 Trần Kỳ            Thái    XD16CB  
35 1613273 Phan Hữu           Thắng   XD16CB  
36 1613391 Nguyễn Văn         Thọ     XD16CB  
37 1613395 Võ Văn             Thọ     XD16CB  
38 1613746 Phạm Lê Minh       Trí     XD16CB  
39 1613765 Bùi Hữu            Trọng   XD16CB  
40 1613816 Vũ Văn             Trung   XD16CB  
41 1613837 Lê Bá              Trường  XD16CB  
42 1613880 Huỳnh Minh         Tuấn    XD16CB  
43 1614013 Trần Sơn           Tùng    XD16CB  
44 1614178 Trần Lê Duy        Vũ      XD16CB  
          Ngày 8 tháng 5 năm 2017
          TRƯỞNG KHOA
           
           
          PGS. TS NGUYỄN MINH TÂM

 

DANH SÁCH PHÂN NGÀNH SINH VIÊN KHÓA 2016 (CHÍNH THỨC)
Bắt đầu áp dụng từ HK1 (2017-2018)
Lớp: Kỹ thuật Cơ Sở Hạ Tầng (XD16CSHT)
           
GVCN: TS. Võ Thị Tuyết Giang   Bộ môn: Kỹ thuật & QLTài nguyên nước  
           
STT MSSV Họ & Tên LỚP GHI CHÚ
1 1610276 Nguyễn Ngọc Băng   Châu    XD16CSHT  
2 1610282 Tạ Hoàng           Châu    XD16CSHT  
3 1610321 Hồ Hoàng           Chương  XD16CSHT  
4 1610639 Lê Thành           Đạt     XD16CSHT  
5 1610416 Bùi Thế            Diện    XD16CSHT  
6 1610511 Ưng Trần Lâm       Duy     XD16CSHT  
7 1610506 Trần Phan Đức      Duy     XD16CSHT  
8 1610500 Phạm Đức           Duy     XD16CSHT  
9 1610845 Võ Nguyễn          Giáp    XD16CSHT  
10 1610906 Ngô Hoàng          Hải     XD16CSHT  
11 1610871 Cao Chí            Hào     XD16CSHT  
12 1611136 Trần Khải          Hoàn    XD16CSHT  
13 1611234 Trần An            Huệ     XD16CSHT  
14 1611650 Huỳnh Đa           Khôi    XD16CSHT  
15 1611667 Nguyễn Trần Hồng   Khuyên  XD16CSHT  
16 1611772 Lê Cao Nhất        Lập     XD16CSHT  
17 1611995 Nguyễn Quang       Mẫn     XD16CSHT  
18 1612047 Phạm Bá            Minh    XD16CSHT  
19 1612129 Thái Minh          Nam     XD16CSHT  
20 1612311 Vi Trường          Nguyên  XD16CSHT  
21 1612685 Lê Minh            Phương  XD16CSHT  
22 1612830 Trần Văn           Quẩn    XD16CSHT  
23 1612955 Đặng Hùng          Sơn     XD16CSHT  
24 1613106 Cúm Ngọc Bảo       Thanh   XD16CSHT  
25 1613126 Trần Minh          Thanh   XD16CSHT  
26 1613207 Võ Văn             Thành   XD16CSHT  
27 1613205 Trần Văn           Thành   XD16CSHT  
28 1613332 Trần Hoàng         Thiện   XD16CSHT  
29 1613527 Lê Huy             Tiến    XD16CSHT  
30 1613550 Nguyễn Văn         Tiền    XD16CSHT  
31 1613570 Phạm Trung         Tín     XD16CSHT  
32 1613730 Nguyễn Cao         Trí     XD16CSHT  
33 1613937 Võ Văn             Tuấn    XD16CSHT  
34 1613894 Nguyễn Anh         Tuấn    XD16CSHT  
35 1614067 Nguyễn Ngọc        Vân     XD16CSHT  
36 1614137 Lê Tuấn            Vĩ      XD16CSHT  
37 1614169 Nguyễn Sơn         Vũ      XD16CSHT  
38 1614188 Trương Quốc        Vương   XD16CSHT  
39 1614219 Phạm Thế           Vỹ      XD16CSHT  
40 1614221 Đặng Lê            Xuân    XD16CSHT  
           
          Ngày 8 tháng 5 năm 2017
          TRƯỞNG KHOA
           
           
           
          PGS. TS NGUYỄN MINH TÂM

 

DANH SÁCH PHÂN NGÀNH SINH VIÊN KHÓA 2016 (CHÍNH THỨC)
Bắt đầu áp dụng từ HK1 (2017-2018)
Lớp: Kỹ thuật Công trình thủy (XD16CTT)
           
GVCN: ThS. Nguyễn Quang Trường   Bộ môn: Kỹ thuật & QLTài nguyên nước  
           
STT MSSV Họ & Tên LỚP GHI CHÚ
1 1610219 Phạm Hải           Biên    XD16CTT  
2 1610620 Đinh Bá            Đạt     XD16CTT  
3 1610710 Nguyễn Đức         Điểm    XD16CTT  
4 1610713 Nguyễn Tiến        Điệp    XD16CTT  
5 1610740 Phạm Văn           Đông    XD16CTT  
6 1610765 Lê Huỳnh           Đức     XD16CTT  
7 1610557 Phạm Doản          Dũng    XD16CTT  
8 1610597 Vương Trùng        Dương   XD16CTT  
9 1611442 Nguyễn Việt        Hưng    XD16CTT  
10 1611438 Nguyễn Thiện       Hưng    XD16CTT  
11 1611310 Nguyễn Trần Nhật   Huy     XD16CTT  
12 1611242 Đỗ Quang           Huy     XD16CTT  
13 1611485 Đặng Minh          Kha     XD16CTT  
14 1611519 Phạm Ngọc Thiệu    Khang   XD16CTT  
15 1611505 Lưu Phúc           Khang   XD16CTT  
16 1611621 Nguyễn Kim         Khoa    XD16CTT  
17 1611844 Vũ Đặng Vĩnh       Linh    XD16CTT  
18 1611895 Lê Văn             Lộc     XD16CTT  
19 1611924 Trần Văn           Lợi     XD16CTT  
20 1612279 Mai Ngọc           Nguyên  XD16CTT  
21 1614265 Volakoth           Phonepa XD16CTT  
22 1614263 Huỳnh Đông         Phong   XD16CTT  
23 1612592 Trương Quốc        Phong   XD16CTT  
24 1612840 Trương Thành       Quí     XD16CTT  
25 1612834 Ngô Đạt            Quí     XD16CTT  
26 1612877 Lê Quang           Quyền   XD16CTT  
27 1613032 Trương Chí         Tài     XD16CTT  
28 1613258 Lý Đức             Thắng   XD16CTT  
29 1613212 Huỳnh Võ Ngọc      Thảo    XD16CTT  
30 1613305 Lê Bá              Thiên   XD16CTT  
31 1613437 Trần Thanh         Thuận   XD16CTT  
32 1613444 Nguyễn Đức         Thuỳ    XD16CTT  
33 1613612 Nguyễn Văn         Toại    XD16CTT  
34 1613862 Nguyễn Đình        Tuân    XD16CTT  
35 1613998 Lê Thanh           Tùng    XD16CTT  
36 1614026 Mã Xuân            Tường   XD16CTT  
37 1614161 Lưu Văn            Vũ      XD16CTT  
           
          Ngày 8 tháng 5 năm 2017
          TRƯỞNG KHOA
           
           
          PGS. TS NGUYỄN MINH TÂM

 

TTAD logo.jpglogo_techdcons-01.pngLOGO VIDRACON 2016-01-01b.pngcong ty C and T.jpg16_ tyvietdang-logo.jpg15_ ach-logo.png14_ Goworl Travel.png13_Travico.gif12_ Tiến An.jpg11_ FUJITA.jpeg10_ Nam Hung.png9_ Straco.jpeg8_ MTT.gif7_ Huu Du.JPG6_ LO GO - CONG TRINH.jpg5_ SCQC3- VUÔNG.jpg4_ SCQC2 - vuông.jpg3_ Transimex.png2_ cao su dong Nai.jpg1_ Accord.pngnha viet ben tre.jpgcong ty TVT.jpgcong ty secoin.pngcong ty Master builder.pngcong ty Kizuna.pngcong CPE.png7_ Logo Antaco_New_FA-02(1).jpg5_ cofico(1).png24_ CBM.png23_ Aliance.jpg21_ nha xinh.jpg18_ Truong Thang.jpg17_ Thanh nien.png15_ LOGO HOCONS CHUAN.jpg14_ Idco.jpeg13_ NCC.jpg11_ Logo U&I.jpg10_ LOGO MAXDrill.JPG9_ logo HNP.jpeg8_ Logo DP Arch.JPG7_ Logo Antaco_New_FA-02.jpg6_ LACONS - Logo dai 2.jpg5_ cofico.png4_ Nha Dat.pngreactec.jpgcong ty Tekcom.jpgcong ty Eblock.jpg181519logo.jpg14_ Hung Loc Phat.JPG11_ Tradeco.jpg9_ Gia Thuy Logo.jpg7_ nagecco.jpg6_ logo BMB.png5_ logo ICIC.jpg4_ BACHY-SOLETANCHE-VIETNAM---LOGO---icon-above-COLOUR.jpgc0ng ty 610.png7_ Logo_PhucKhangCorporation_NhaPhatTrienCongTrinhXanh_G-01.pngViglacera.pngLe Phan.jpgHoa Binh.jpgdai dung.jpg12_ logo_cc1.jpg9_ an phong.jpg8_ LOGO ATAD 2016.png5_ Logo With Border_SAIGON RDC_(Large).jpg4_ ACSC.png3b_ Ton dong A.png3_ Logo BlueScope.jpg2_ Thaun viet.jpgimage001.jpglogo ricons.pnglogo vuong hai.pnglogo FDC.jpglo go unicons.pnglogo coteccons.pngJSP logo.pngJFE.png1.jpg
Sơ đồ websiteRSSDiễn đànLiên hệ